Kho bạc Nhà nước Cao Bằng thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022

Minh Tú

Hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao trong năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều giải pháp quản lý hiệu quả quỹ ngân sách nhà nước (NSNN).

KBNN Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến. Nguồn: KBNN Cao Bằng.
KBNN Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến. Nguồn: KBNN Cao Bằng.

Với phương châm: “Đoàn kết kỷ cương, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển”, từ đầu năm 2022 đến nay, cán bộ, công chức KBNN Cao Bằng đã tích cực thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với nhiều hoạt động thiết thực.

Trên cơ sở các nội dung ký giao ước thi đua giữa KBNN Cao Bằng với các phòng nghiệp vụ, KBNN huyện trực thuộc, phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Công chức KBNN Cao Bằng năng động, sáng tạo, kỷ cương, đoàn kết thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990-01/4/2022), Ngày truyền thống ngành KBNN (29/5 hàng năm)”; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua do các tổ chức đoàn thể phát động, nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao trong năm 2022.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, toàn thể cán bộ công chức KBNN Cao Bằng đã thực hiện tốt công tác quản lý quỹ NSNN; Công tác kế toán NSNN; Tổng Kế toán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, đồng thời tham mưu cho Tỉnh ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách liên quan đến vướng mắc trong công tác kiểm soát chi NSNN; Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước được giao quản lý.

Cùng với đó, KBNN Cao Bằng cũng tuân thủ chấp hành đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, triển khai tốt công tác giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN; Đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng, tăng cường công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN, bắt nhịp một cách mạnh mẽ vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0…

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ năm 2020-2025. Dự báo bối cảnh, tình hình quốc tế, trong nước từ nay đến cuối năm 2022 có những cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ của hệ thống KBNN nói chung và của KBNN Cao Bằng nói riêng, tập thể cán bộ công chức KBNN Cao Bằng luôn cố gắng phát huy phẩm chất đạo đức trung thực, lòng yêu nghề, ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống Ngành. Đồng thời, ra sức thi đua, học tập phấn đấu phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.