Kho bạc Nhà nước khảo sát khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo gửi các đơn vị, tổ chức và cá nhân giao dịch với KBNN về việc triển khai khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Kho bạc Nhà nước tiến hành khảo sát khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Thuỳ Linh.
Kho bạc Nhà nước tiến hành khảo sát khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo KBNN, để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, KBNN sẽ thực hiện khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác này.

Việc khảo sát sẽ được thực hiện tại chương trình Ứng dụng khảo sát, đánh giá được mở trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN từ ngày 17/5/2023 đến ngày 17/6/2023.

Thông qua lần khảo sát lần này, KBNN hi vọng các đơn vị, tổ chức và cá nhân giao dịch với KBNN sẽ quan tâm, tham gia đánh giá để giúp KBNN nắm bắt được thông tin trực tiếp từ Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án. Từ đó, KBNN xác định được căn cứ để đề xuất các giải pháp tham mưu với các cơ quan cấp trên và các cấp chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của KBNN, tính đến hết quý I/2023, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 73.672,3 tỷ đồng, bằng 10,4% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể: vốn trong nước thanh toán là 72.231,2 tỷ đồng (bằng 10,6% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 9,9% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 1.441,1 tỷ đồng (bằng 5,2% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao).