Kho bạc Nhà nước huyện Văn Yên: Hiệu quả thanh toán điện tử song phương

Theo baoyenbai.com.vn

(Tài chính) Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-KBNN của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam, kể từ ngày 14/4/2014, KBNN huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện thanh toán điện tử song phương giữa KBNN với các ngân hàng thương mại. Phương pháp làm việc mới đã phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý ngày càng tốt hơn ngân quỹ quốc gia.

Thực hiện thanh toán điện tử song phương và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống KBNN. Nguồn: baoyenbai.com.vn
Thực hiện thanh toán điện tử song phương và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống KBNN. Nguồn: baoyenbai.com.vn

Giống như các ngân hàng huyện, thị khác, suốt những năm qua, việc thực hiện các giao dịch thu, chi vốn KBNN qua tài khoản tiền gửi, chuyên thu của các KBNN huyện Văn Yên mở tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) huyện Văn Yên ở trình độ thủ công và phân tán (phương thức thanh toán thủ công bằng hình thức giao nhận chứng từ giấy, kèm bảng kê thanh toán với các chi nhánh ngân hàng).

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, Phòng Kế toán phải cử hẳn một cán bộ chuyên làm nhiệm vụ mang các chứng từ đi ngân hàng để nhập số liệu và đối chiếu. Cách làm này dẫn đến tình trạng chậm các giao dịch thu chi qua KBNN, làm giảm tốc độ luân chuyển vốn KBNN và làm yếu sức mạnh thanh khoản của hệ thống KBNN. Bên cạnh đó, mô hình thanh toán phân tán qua tài khoản tiền gửi của KBNN huyện mở tại Agribank Văn Yên đã làm cho khả năng thanh khoản bị giới hạn trong phạm vi số dư hiện có trên tài khoản tiền gửi ngân hàng. Kể cả việc cử cán bộ thường xuyên theo dõi số dư nguồn vốn trong tài khoản thì tính chủ động cũng rất thấp, KBNN huyện phải thường xuyên xin điều chỉnh nguồn vốn từ KBNN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Kế toán trưởng KBNN Văn Yên cho biết: "Việc thanh toán thủ công và phân tán trong suốt một thời gian dài đã phản ánh tình trạng tụt hậu chất lượng công tác thanh toán và đây chính là lý do để chúng tôi cùng với KBNN các huyện, thị triển khai phương pháp làm mới. Dù không dễ thực hiện nhưng anh chị em đều quyết tâm làm, coi việc nâng cao chất lượng phục vụ là mục tiêu quan trọng của người cán bộ công tác trong ngành Kho bạc". Từ suy nghĩ và quyết tâm ấy, các cán bộ KBNN Văn Yên thay phiên nhau gánh vác công việc để bố trí cán bộ đi tham gia các lớp tập huấn; tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để nghiên cứu, học tập, áp dụng thành công.

Thanh toán điện tử song phương được hiểu một cách đơn giản là thay cho việc cán bộ KBNN huyện hàng ngày, hàng giờ phải mang chứng từ, bảng kê đến ngân hàng thương mại để giao nhận và thực hiện công tác thu chi cho khách hàng thì nay mọi thao tác đều diễn ra trên hệ thống máy tính ngay tại KBNN. Như thế, thanh toán điện tử song phương sẽ khắc phục tất cả những hạn chế của cách làm cũ. Giữa hệ thống KBNN với hệ thống ngân hàng thương mại sẽ giao dịch thông qua tài khoản tiền gửi của KBNN (sở giao dịch) mở tại hội sở chính của ngân hàng thương mại.

Để tham gia thanh toán điện tử song phương, KBNN Văn Yên và sở giao dịch KBNN mở tài khoản thanh toán (thay tài khoản tiền gửi hiện nay) tại chi nhánh và hội sở chính của ngân hàng thương mại trong địa bàn huyện để thực hiện các giao dịch thu, chi qua tài khoản thanh toán này. Chuyển từ hình thức thủ công sang làm việc trên hệ thống máy tính, các giao dịch thu, chi được xử lý nhanh, chính xác và an toàn hơn (các dữ liệu thu, chi qua KBNN được truyền, nhận qua đường truyền dữ liệu điện tử thay cho phương thức thanh toán giao, nhận chứng từ giấy hiện nay) nên các khoản thu (thu ngân sách Nhà nước và thu khác) được tập trung đầy đủ, kịp thời hơn; các yêu cầu chi trả, thanh toán của các đơn vị giao dịch (đơn vị dự toán, chủ đầu tư, các đơn vị giao dịch khác) được đảm bảo thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn.

Lợi ích từ điện tử hóa công tác thanh toán được thể hiện rõ qua việc tiết kiệm thời gian, công sức (nhập thủ công, giao nhận chứng từ giấy) của thanh toán viên KBNN đồng thời rút ngắn thời gian xử lý các giao dịch thu, chi của các đơn vị giao dịch với KBNN. Việc KBNN Trung ương duy trì số dư tài khoản thanh toán tại Agribank trên cơ sở khả năng thanh toán của KBNN huyện cũng chấm dứt tình trạng bị động về nguồn vốn của KBNN huyện.

Đánh giá của lãnh đạo KBNN Văn Yên cho thấy, sau 2 tháng triển khai thanh toán điện tử song phương, các cán bộ của đơn vị đã nắm rõ quy trình, thành thục kỹ năng và triển khai công việc an toàn, hiệu quả, chính xác, được khách hàng đánh giá rất cao. Từ ngày 14/4/2014 đến ngày 31/5/2014, KBNN Văn Yên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch thanh toán điện tử song phương với số chi 94,625 tỷ đồng, số thu là 79,203 tỷ đồng, đưa tổng doanh số hoạt động của KBNN huyện 5 tháng đầu năm lên 1.318 tỷ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.