Không bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà sau ngày 1/7/2015

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo văn bản hướng dẫn mới của Tổng cục Thuế, các hợp đồng cho thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà 2014 có hiệu lực (từ ngày 1/7/2015), sẽ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có nhu cầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế cho biết, hiện có hai bộ luật quy định về hình thức hợp đồng thuê nhà ở, là Bộ luật Dân sựsố 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005(có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2005), và Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014(có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015).

Trong đó, Bộ Luật Dân sự yêu cầu hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ngược lại, Luật Nhàở2014 không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng.

Tuy nhiên, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 đã có quy định trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Theo đó, Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Nhà ở 2014 cùng do cùng một cơ quan ban hành, đó là Quốc hội và có giá trị pháp lý như nhau.

Trường hợp Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Nhà ở 2014 quy định khác nhau về hình thức hợp đồng thuê nhà ở, công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở khác nhau thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau là Luật Nhà ở 2014 về công chứng, chứng thực trong hoạt động cho thuê nhà ở.

Theo đó,Tổng cục Thuế cho biết, đối với trường hợp các hợp đồng cho thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực (từ ngày 1/7/2015) sẽ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có nhu cầu./.