Không dừng việc đưa cát nội địa vào khu chế xuất

Theo baohaiquan.vn

Trước vướng mắc của hải quan địa phương về dừng xuất khẩu cát, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, việc dừng xuất khẩu cát không áp dụng đối với trường hợp đưa cát từ nội địa vào khu chế xuất.

Hoạt động Khai thác cát tại địa phương. Nguồn: PV.
Hoạt động Khai thác cát tại địa phương. Nguồn: PV.
Theo Cục Hải quan TP.HCM, ngày 15/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9826/VPCP nêu "Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất mọi loại cát ra nước ngoài". 

Từ chỉ đạo trên, Bộ Xây dựng có văn bản số 2521/BXD-VLXD ngày 25/10/2017 gửi Tổng cục Hải quan nêu: "Khoáng sản cát trắng silica thuộc diện dừng, không xuất khẩu". Ngày 10/11/2017, Tổng cục Hải quan có văn bản số 7406/TCHQ-GSQL chỉ đạo hải quan các địa phương dừng thủ tục xuất khẩu cát trắng silica, đối với các loại cát khác, báo cáo tổng cục Hải quan các trường hợp cụ thể để tổng hợp, báo cáo xin ý klến cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các văn bản hướng dẫn nêu trên, một số hải quan địa phương đã gặp vướng mắc xử lý các trường hợp đưa cát từ trong nội địa vào các khu chế xuất thì có bị điều chỉnh bởi các quy định trên hay không, vì quan hệ mua bán giữa nội địa và các khu chế xuất là quan hệ xuất nhập khẩu. 

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 7944/TCHQ-GSQL hướng dẫn Hải quan các địa phương, việc dừng xuất khẩu cát không áp dụng đối với trường hợp đưa cát từ nội địa vào khu chế xuất.