Không được đăng ký tờ khai nếu nợ thuế quá hạn 90 ngày

Theo baohaiquan.vn

Trước đề nghị của Công ty TNHH JADELUCK về việc ngừng áp dụng biện pháp dừng truyền tờ khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN nợ thuế quá 90 ngày bị cưỡng chế thì không đủ điều kiện được đăng ký tờ khai hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC về đăng ký tờ khai hải quan thì: “thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Nội dung kiểm tra bao gồm: a, điều kiện để áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thời hạn nộp thuế theo quy định...”.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp của Công ty đang có nợ thuế quá hạn 90 ngày bị cưỡng chế không đủ điều kiện được đăng ký tờ khai hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, theo quy định của Khoản 1 Điều 48 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, trong thời hạn giải quyết khiếu nại, khởi kiện, đề nghị Công ty nộp đủ tiền thuế vào NSNN theo quy định (trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan).

Cũng theo quy định tại khoản 1.4 Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Điều 93 Nghị định 83/2013/NĐ-CP thì một trong các trường hợp vị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế là người nộp tiền nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định. Các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực hoặc chưa thực hiện khi tiền thuế, tiền phạt được nộp đủ vào NSNN hoặc được nộp dần tiền thuế nợ.

Được biết, điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết việc nộp dần tiền thuế thực hiện theo quy định tại Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC.