Không hạn chế số lượng ô tô nhập khẩu dạng quà biếu, tặng

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Mới đây, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan đã giải đáp vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hà Nội trong việc cấp giấy phép nhập khẩu cho 02 chiếc xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, theo các quy định hiện hành thì không có quy định hạn chế số lượng hàng hóa (bao gồm cả xe ô tô) nhập khẩp khẩu dưới dạng quà biếu, tặng.

Ô tô nhập khẩu dạng quà biếu không giới hạn số lượng tuy nhiên vẫn phải nộp thuế khi vượt định mức miễn thuế

Được biết, theo quy định tại Điều 69 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm có: Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; Hàng hoá viện trợ nhân đạo; Hàng hoá tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế; Hàng mẫu không thanh toán;...