Không miễn thuế đối với hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

Theo baohaiquan.vn

Theo quy định hiện hành, chỉ miễn thuế nhập khẩu (NK) đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (XK), không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu NK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Nguồn: PV.
Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Doanh nghiệp tư nhân Tân Tiến về quy định thuế XK. 

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: "Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu" được miễn thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: "Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK bao gồm:

"Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm NK trực tiếp cấu thành sản phẩm XK hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa XK nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa; Sản phấm hoàn chỉnh NK để gắn, lắp ráp vào sản phẩm XK hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm XK; Linh kiện, phụ tùng NK để bảo hành cho sản phẩm XK; Hàng hóa NK không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng mà chỉ dùng làm hàng mẫu".

Theo đó, chỉ quy định miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK, không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu NK.

Liên quan đến mặt hàng nhôm công ty NK, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Biểu thuế XK theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: nhóm 76.01 "Nhôm chưa gia công", phân nhóm 7601.20.00 - Hợp kim nhôm, mã số 7601.20.00.10 - - Dạng thỏi, thuế suất 10%.

Tuy nhiên, do DN không cung cấp hồ sơ liên quan đến hàng hóa, cơ quan Hải quan không có cơ sở để xác định chính xác bản chất, cấu tạo của hàng hóa. Đề nghị DN căn cứ hàng hóa thực tế và nội dung Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ để xác định mã số, mức thuế. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với đơn vị hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.