Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

PV.

Phát biểu tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm và xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về giải ngân đầu tư công, chiều 4/7/2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bày tỏ không hài lòng với tiến độ giao vốn và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công. Nguồn: chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công. Nguồn: chinhphu.vn

Giải ngân vốn đầu tư công vẫn... ì ạch! 

Tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm và xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để thúc đẩy nhiệm vụ này chiều 4/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 là 307.150 tỷ đồng (không bao gồm Trái phiếu Chính phủ).

Đến hết tháng 6/2017, vốn đã giao kế hoạch là 303.075,66 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 125.625,66 tỷ đồng, bằng 96,8% kế hoạch, vốn cân đối ngân sách địa phương là 177.450 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Số vốn còn lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa giao là 4.074,34 tỷ đồng, bằng 1,3% kế hoạch, trong đó chủ yếu bao gồm 3.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan).

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân giao chậm trễ vốn trái phiếu Chính phủ là do quy định, điều kiện để bố trí kế hoạch đầu tư công hằng năm cho dự án khởi công mới là phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 30/10 của năm trước năm kế hoạch, mà các dự án khởi công mới đề xuất bố trí kế hoạch năm 2017 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đều có quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2016.
Trong khi đó, với vốn trái phiếu Chính phủ, tình hình giao vốn khó khăn hơn. Tổng vốn đầu tư năm 2017 là 66.485 tỷ đồng, bao gồm 50.000 tỷ đồng thuộc kế hoạch năm 2017 và 16.458,02 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư năm 2016 được Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2017.
Qua 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới giao được 5.197,3 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2017, chiếm 10,4%. Còn vốn trái phiếu Chính phủ chuyển nguồn mới giao được hơn 6.200 tỷ đồng (38,2%). Như vậy, vốn trái phiếu Chính phủ chưa giao vẫn còn gần 55.000 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy, kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm rất thấp, đạt xấp xỉ 91.400 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch Quốc hội quyết định (cùng kỳ năm 2016 đạt 26,8%) trong khi sau nửa năm đã phát hành được 3/4 số lượng trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho thực hiện các công trình, dự án.

Cần thiết sẽ thanh tra để làm rõ trách nhiệm ai giao vốn chậm

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho rằng, tiến độ giao vốn và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 chậm trễ đã “làm ảnh hưởng rất tiêu cực tới việc làm, thu NSNN, tăng trưởng kinh tế và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn”.

Trước ngày 30/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao tiếp 4.074 tỷ đồng còn lại của vốn NSNN và 55.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ chưa được giao. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất các thủ tục trước ngày 15/7 để giao vốn đợt 2 cho các công trình, dự án.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7. “Cần thiết sẽ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm ai giao vốn chậm”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ soạn thảo công văn truyền đạt tới tất cả các bộ, ngành, địa phương có đánh giá độc lập việc thực hiện và đề xuất sửa đổi pháp luật liên quan tới đầu tư công như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu… để xác định rõ các bất cập, nhanh chóng sửa đổi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 136, Nghị định số 77, Nghị định số 15 theo hình thức rút gọn; Thực hiện công bố công khai các bộ, ngành, địa phương chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân trong việc thiếu trách nhiệm, trì trệ, gây cản trở đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ với các địa phương tháng 6/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và coi đây là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến hạn định vào tháng 10/2017, đơn vị nào, địa phương nào không giải ngân thì sẽ điều động vốn cho đơn vị khác.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ngành cũng thảo luận, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.