Kho bạc Nhà nước:

Kiểm soát chi vốn đầu tư công đạt 16,7% kế hoạch năm 2023

Thùy Linh

Tính đến hết tháng 4/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư công đạt hơn 110,7 nghìn tỷ đồng.

Một công trình sử dụng vốn đầu tư công tại tỉnh Bình Dương. Ảnh Thuỳ Linh.
Một công trình sử dụng vốn đầu tư công tại tỉnh Bình Dương. Ảnh Thuỳ Linh.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Theo báo cáo mới nhất của KBNN, trong công tác chi thường xuyên, tính đến ngày 30/4/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện thanh toán ước đạt 309.186 tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 30/4/2023, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 110.796,3 tỷ đồng. Con số này bằng 16,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (663.236,5 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán là 107.177,2 tỷ đồng (bằng 16,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 15,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND Tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 3.619,1 tỷ đồng, bằng 12,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Để có được kết quả trên, KBNN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo.

Ngoài ra, KBNN cũng đã quán triệt, chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

Được biết, thời gian tới, KBNN sẽ tổ chức khảo sát khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và báo cáo kết quả khảo sát trong tháng 6/2023.