Kienlongbank: Dư nợ cấp tín dụng tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2016

PV.

Ngày 17/7/2017, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017.

Hội nghị có sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành cùng hơn 125 Giám đốc các phòng, ban, trung tâm hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Kienlongbank.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Võ Văn Châu, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết: Kienlongbank đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng 6 tháng đầu năm 2017 và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên đã góp phần đáng kể vào thành quả chung của Kienlongbank.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản Kienlongbank đạt 34.508 tỷ đồng, tăng 13,32% so với năm 2016, hoàn thành 94,54% kế hoạch năm 2017; dư nợ cấp tín dụng đạt 22.889 tỷ đồng, tăng 15,80% so với năm 2016, hoàn thành 92,67% kế hoạch năm 2017;

huy động vốn đạt 30.525 tỷ đồng, tăng 15,77% so với năm 2016, hoàn thành 93,92% kế hoạch năm 2017; tỷ lệ nợ xấu 0,97%; lợi nhuận trước thuế đạt 137,07 tỷ đồng, hoàn thành 54,83% kế hoạch năm 2017;

Các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nhiều sản phẩm dịch vụ và chương trình ưu đãi khách hàng được triển khai liên tục; đời sống cán bộ, nhân viên không ngừng được cải thiện.

Với những diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán nói chung và cổ phiếu ngành Ngân hàng nói riêng, ngày 29/06/2017 Kienlongbank đã đưa 300 triệu cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM với mã giao dịch là KLB đã tạo sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Việc đưa cổ phiếu Kienlongbank giao dịch trên sàn UPCoM đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hơn 22 năm hình thành và phát triển của Kienlongbank.

Đồng thời, mở ra nhiều cơ hội mới, tiếp cận các kênh huy động vốn dài hạn trên thị trường, đáp ứng kịp thời kế hoạch kinh doanh của Kienlongbank trong thời gian tới.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Kienlongbank cho biết: Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội tương đối thuận lợi trong thời gian qua, toàn ngành Ngân hàng tập trung nguồn lực thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 và quyết liệt xử lý nợ xấu theo định hướng của Chính phủ.

Kienlongbank xác định công tác trọng tâm trong năm 2017 là tiếp tục thực hiện định hướng cơ cấu lại Kienlongbank theo phương án đã trình Ngân hàng Nhà nước. “Những kết quả trên là sự nỗ lực đáng ghi nhận của toàn thể cán bộ, nhân viên của Kienlongbank, làm nền tảng vững chắc để Kienlongbank bước vào giai đoạn phát triển mới 2016 – 2020”, ông Võ Quốc Thắng ghi nhận.

Với kết quả khả quan đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện mục tiêu hoạt động “An toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý”, trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Kienlongbank phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.