VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bị phạt 40 triệu đồng vì kiêm nhiệm vị trí trong trường hợp không được kiêm nhiệm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bị phạt 40 triệu đồng vì kiêm nhiệm vị trí trong trường hợp không được kiêm nhiệm

Một tổng giám đốc nước ngoài vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 40 triệu vì đã vi phạm hành chính khi đồng thời kiêm nhiệm vị trí trong trường hợp không được kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng khách hàng

Chứng khoán Việt Nam: Ngược dòng mùa COVID-19

Bất ngờ lớn sẽ đến với chứng khoán Việt Nam trong tháng 11

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 278/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Song Sang Jun (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

Theo Quyết định số 278/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Song Sang Jun đã có hành vi vi phạm hành chính khi đồng thời kiêm nhiệm vị trí trong trường hợp không được kiêm nhiệm. Cụ thể, ông Song Sang Jun trong thời gian làm Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Công ty Fides Investment Management Co., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh đồng thời kiêm nhiệm làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Uni Eastern Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, ông Song Sang Jun bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 40 triệu đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM