VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cổ phiếu Bắc Á Bank chính thức lên sàn

Cổ phiếu Bắc Á Bank chính thức lên sàn

Từ ngày 3/3/2021, hơn 708 triệu cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bắc Á chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đảm bảo hệ thống giao dịch chứng khoán thông suốt, hạn chế hiện tượng “nghẽn lệnh”

"Mùa vàng" của thị trường chứng khoán

Một số quy định đáng lưu ý về hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Chứng khoán tuần đầu tháng 3/2020: Khuyến nghị nào cho nhà đầu tư?

Ngày 03/3/2021, Ngân hàng TMCP Bắc Á chính thức đưa 708,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết đạt 7.085 tỷ đồng giao dịch trên HNX.

Thông tin của HNX cho thấy, tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX, cổ phiếu BAB của Ngân hàng TMCP Bắc Á được giao dịch với mức giá trần 20.800 đồng/cổ phiếu tăng 30% so với giá tham chiếu.

Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập năm 1994 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, có trụ sở chính tại Nghệ An. Sau 27 năm phát triển, Bắc Á Bank đã có mạng lưới giao dịch đạt 146 điểm giao dịch gồm 01 Hội Sở chính, 44 chi nhánh và 100 Phòng giao dịch tại 31 tỉnh thành kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Bắc Á Bank có mức tăng trưởng bình quân là 6,9%/năm trong giai đoạn 2018-2020, chủ yếu đến đến từ hoạt động tín dụng. Năm 2019, tổng tài sản của BAB đạt 107.890 tỷ đồng tăng 10.861 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2018.

Trước khi lên niêm yết, Bắc Á Bank đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 22/12/2017. BAB lên niêm yết trở thành cố phiếu thứ 354 của thị trường niêm yết.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh năm 2018 - 2019

Chỉ tiêu

2018

2019

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

7.082

7.815

Tổng thu nhập (tỷ đồng)

1.997

2.192

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

677

749

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng thu nhập (%)

33,9

34,2

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)

10,06

10,06

                                                                        Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản BAB đạt 117.192 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm 2019 (107.889 tỷ đồng) - trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,9%, từ 72.933 tỷ đồng lên 79.440 tỷ đồng và tiền gửi khách hàng tăng 13,5%, từ 76.163 tỷ lên 86.442 tỷ đồng.

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

Chỉ tiêu

Năm 2020

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

560

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng thu nhập hoạt động thuần (%)

24,03

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

6,9

Cổ tức (%)

9

                                                                         Nguồn: Ngân hàng TMCP Bắc Á

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM