VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đẩy nhanh tiến độ xử lý, đảm bảo mục tiêu xử lý nợ xấu

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy mạnh xử lý nợ xấu.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, đảm bảo mục tiêu xử lý nợ xấu

Hàng loạt nhiệm vụ được Thống đốc giao cho các Vụ, Cục, nhất là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các ngân hàng trong Chỉ thị số 05/CT-NHNN mới đây.

Kiểm soát lạm phát theo mục tiêu

Đến năm 2020, tỷ lệ nợ xấu còn 3% tổng dư nợ

Nợ xấu được xử lý nhanh hơn, thực chất hơn

Thêm lượng lớn được xử lý, nợ xấu ngân hàng xuống thấp

Xử lý nợ xấu chuyển biến thực chất

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa quyết định ban hành Chỉ thị số 05/CT-NHNN với nội dung trọng tâm về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và sau đó là Quyết định số 1058/QĐ-TTg, Chỉ thị số 32/CT-TTg và Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017. Trong đó, hàng loạt nhiệm vụ được Thống đốc giao các Vụ, Cục đặc biệt là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các ngân hàng.

Các ngân hàng cần sát sao xử lý nợ xấu, chấp hành nghiêm pháp luật về lãi suất, huy động vốn

Theo Chỉ thị này, Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo sát sao công tác triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg.

Trong đó, Thống đốc lưu ý TCTD áp dụng toàn diện các biện pháp mà Nghị quyết số 42/2017/QH14 quy định để đẩy nhanh tiến độ xử lý, đảm bảo mục tiêu xử lý nợ xấu như phương án đã được NHNN phê duyệt/chấp thuận.

Thống đốc cũng yêu cầu các TCTD khẩn trương trình phê duyệt và/hoặc triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử nợ xấu; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VAMC triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu trên toàn hệ thống.

Theo Chỉ thị này, các TCTD sẽ định kỳ báo cáo về kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg trong quá trình hoạt động lên NHNN để được xem xét, xử lý.

Với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Thống đốc yêu cầu triển khai các biện pháp quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu VAMC đã mua.

Đồng thời, người đứng đầu ngành ngân hàng cũng giao VAMC đẩy mạnh hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật và phương án được duyệt. Tuy nhiên, Thống đốc cũng yêu cầu áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động này.

Thêm loạt trọng trách cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Đối với các đơn vị thuộc NHNN, Thống đốc yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu và chỉ đạo các TCTD, VAMC triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tại Quyết định 1058 và Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của các TCTD, VAMC. Đồng thời, đây cũng là đầu mối hoàn thiện, trình Thống đốc ban hành Thông tư hướng dẫn Luật số 17/2017 nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho các TCTD triển khai hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đầu mối tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1058; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hành động của ngành.

Thống đốc cũng giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về cơ cấu lại đối với các TCTD yếu kém, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Bên cạnh xử lý nợ xấu, cơ quan này cũng chịu trách nhiệm tăng cường giám sát, chỉ đạo các TCTD thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/2017 về tăng cường phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

Cũng tại Chỉ thị số 05/CT-NHNN, Thống đốc yêu cầu các đơn vị Vụ, Cục thuộc NHNN chủ động, nhạy bén trong việc nắm bắt, nghiên cứu tình hình trong nước và thế giới để nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, tham mưu các kịch bản ứng phó khác nhau.

Mục tiêu của NHNN là ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và tạo điều kiện để TCTD cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế, thực hiện tốt công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM