VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm giảm khá mạnh

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 3/6 đã huy động được tổng cộng 5.800 tỷ đồng. Nguồn: internet

Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm giảm khá mạnh

Ngày 4/6, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 3/6 đã huy động được tổng cộng 5.800 tỷ đồng, với lãi suất huy động tại kỳ hạn 5 năm giảm khá mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thị trường trái phiếu Chính phủ huy động 18,3 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu

Siết giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại ngân hàng

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), 5 và 20 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,97%/năm, thấp hơn 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6-5-2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27-5-2020).

Phiên thầu phụ trái phiếu 10 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,12%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27-5-2020).

Phiên thầu phụ trái phiếu 15 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,43%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20-5-2020).

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 60.243 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM