VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thêm 3 nhà đầu tư bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt chỉ trong 2 ngày

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thêm 3 nhà đầu tư bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt chỉ trong 2 ngày

Chỉ trong 2 ngày 17-18/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các quyết định xử phạt 3 nhà đầu tư cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chứng khoán Mỹ hồi phục, thị trường "nín thở" theo dõi động thái của Fed

Đình chỉ sử dụng, hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán

Chứng khoán ngày 20/5: Cơ hội thử thách lại vùng đỉnh cũ

Kéo dài quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Cụ thể, ngày 17/5/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 347/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Trường Sơn (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, phạt tiền 45 triệu đồng đối với ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG) vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Được biết, ông Võ Trường Sơn đã bán 505.000 cổ phiếu HNG vào ngày 04/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT). Ông Nguyễn Quang Huy bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Được biết, ông Nguyễn Quang Huy đã thực hiện bán 58.707 cổ phiếu CVT vào ngày 11/12/2020 nhưng đến ngày 22/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch này.

Ngày 18/5/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 351/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Ngọc Hồng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Theo đó, ông Phan Ngọc Hồng bị phạt 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo Quyết định xử phạt của UBCKNN, ông Phan Ngọc Hồng đã mua 34.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Mã chứng khoán: VIG) vào ngày 11/10/2019, dẫn đến khối lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.705.600 cổ phiếu (4,99%) lên 1.753.600 cổ phiếu VIG (5,1%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty này nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi trở thành cổ đông lớn.

Đồng thời, ông Phan Ngọc Hồng cũng bị phạt thêm 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Được biết, ngày 31/10/2019, ông Hồng mua 20.000 cổ phiếu VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của VIG (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%). Ngày 13/11/2019, ông Hồng bán 90.000 cổ phiếu VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của VIG (giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%).

Trong ba ngày (18/11/2019, 06/12/2019 và 26/12/2019), ông Hồng đã thực hiện mua lần lượt 34.800 cổ phiếu, 70.300 cổ phiếu, 10.000 cổ phiếu của VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của VIG (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%, 7% và 8%). Tuy nhiên, ông Hồng không báo cáo UBCKNN, HNX khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM