VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ thoái vốn 87,9 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ thoái vốn 87,9 tỷ đồng

Ngày 28/9 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty (TCT) Bưu điện Việt Nam sẽ bán đấu giá phần vốn góp 87,9 tỷ đồng (8,79 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 90,22% vốn điều lệ tại công ty cổ phần (CTCP) Du lịch Bưu điện với mức giá khởi điểm 18.500 đồng/cổ phần.

DATC tham gia tái cơ cấu hiệu quả các doanh nghiệp lớn

[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 8/2017 tại HNX

33 doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa trong 8 tháng đầu năm

Tiếp tục đẩy nhanh sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

CTCP Du lịch Bưu điện được thành lập năm 2001 nhằm quản lý, kinh doanh các khách sạn Bưu điện đã và đang được đầu tư xây dựng trong cả nước, với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 120 tỷ đồng. Hiện nay vốn điều lệ của CTCP Du lịch Bưu điện là 97,51 tỷ đồng, trong đó TCT Bưu điện Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối 90,22%.

Theo kết quả thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp, tổng giá trị tài sản của CTCP Du lịch Bưu điện được xác định là 194,66 tỷ đồng, nợ phải trả là 14,67 tỷ đồng, giá trị doanh nghiệp còn lại là 179,99 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn là 66 tỷ đồng.

Các đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của CTCP Du lịch Bưu điện gồm có 04 cơ sở đất khách sạn hiện nay công ty đang sử dụng, gồm các khu đất khách sạn Bưu điện tại Hạ Long-Quảng Ninh, Cửa Lò-Nghệ An, Sầm Sơn-Thanh Hóa, Vũng tầu…

Hoạt động kinh doanh chính của CTCP Du lịch Bưu điện là quản lý, kinh doanh các khách sạn Bưu điện, ngoài ra công ty còn kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 – 2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

113,5

111,4

-1,82

Doanh thu thuần

60,9

51,4

-15,49

Lợi nhuận sau thuế

46,6

3,1

-93,16

Cổ tức (%)

0%

0%

-

Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 đã kiểm toán của CTCP Du lịch Bưu điện

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần

56

Lợi nhuận sau thuế

3,2

Cổ tức (%)

-

Nguồn: CTCP Du lịch Bưu điện

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM