Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bắt đầu đợt họp tập trung tại Hà Nội

Việt Hoàng

Sáng ngày 8/11/2021, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội tiến hành họp tập trung tại nhà Quốc hội thảo luận, chất vấn cũng như quyết sách nhiều nội dung quan trọng của nhiệm kỳ khóa XV. Hầu hết nội dung làm việc của Quốc hội lần này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri theo dõi.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hộ khóa XV bắt đầu phiên họp tập trung sáng ngày 8/11 tại nhà Quốc hội.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hộ khóa XV bắt đầu phiên họp tập trung sáng ngày 8/11 tại nhà Quốc hội.

Theo chương trình, Quốc hội dành 2 ngày (8 và 9/11) tiến hành thảo luận về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022;  thảo luận Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Trong quá trình Quốc hội thảo luận, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong phiên họp sáng đã có 108 đại biểu đăng ký phát biểu.

Theo chương trình, trong các ngày 10, 11 và sáng 12/11 (thứ Bảy), Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn 4 thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Bá Dung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ngoài ra, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, trưởng ngành khác cũng tham gia cùng trả lời về những vấn đề liên quan.

Ngoài hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng về những nội dung đã được thảo luận, tiếp thu giải trình trong đợt họp trực tuyến vừa qua.

Cụ thể là các nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng và 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-Xh năm 2022; quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tổ chức phiên tòa trực tuyến; phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trong đợt họp tập trung này, Văn phòng Quốc hội đã có báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội cho phép Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh không tham dự họp tập trung mà dự họp theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh vẫn tham gia phát biểu thảo luận và tham gia chất vấn, trả lời chất vấn tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh. Đối với các đại biểu Quốc hội tại Trung ương thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh vẫn tham dự kỳ họp tại Nhà Quốc hội.