Lấy ý kiến về quy định hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may

Theo daibieunhandan.vn

Bộ Công thương cho biết, Bộ đang tiến hành lấy ý kiến các đơn vị chức năng đóng góp cho dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Bộ Công thương, sản phẩm dệt may là một trong các sản phẩm thiết yếu hàng ngày, vì vậy việc bảo đảm chất lượng sản phẩm dệt may, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam là trách nhiệm của mọi tầng lớp xã hội trong đó có các cơ quan quản lý nhà nước. Để thực hiện trách nhiệm này, Bộ Công thương xây dựng thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định mức giới hạn về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Dự thảo nêu rõ phạm vi điều chỉnh áp dụng đối với các sản phẩm dệt may được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Trong đó, sản phẩm dệt may được chia làm 3 nhóm gồm: Sản phẩm dệt may dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Đối với nhóm này, mức giới hạn hàm lượng formaldehyt tối đa 30mg/kg. Ngoài ra, còn có nhóm sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

Đối với nhóm này, mức giới hạn hàm lượng formaldehyt tối đa 75mg/kg. Cuối cùng là nhóm sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da - là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da người sử dụng. Đối với nhóm này, mức giới hạn hàm lượng formaldehyt tối đa 300mg/kg. Cũng theo dự thảo, mức giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg...