Thị trường trái phiếu:

Lợi suất đi ngang, thanh khoản cải thiện

Theo CTCK VPBS/tinnhanhchungkhoan.vn

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng khá so với tuần trước đó nhờ nguồn cung TPCP kỳ hạn 3 năm. Cung - cầu khá cân bằng khiến lợi suất trái phiếu gần như đi ngang so với tuần trước.

Thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp tuần từ 16 - 20/11 gọi thầu 11.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương và 9.000 tỷ đồng TPCP. 8.210 tỷ đồng TPCP và 2.000 trái phiếu chính quyền địa phương đã được huy động thành công. Thanh khoản thị trường khá tốt, tỷ lệ trúng thầu đạt tới 91%.

Lợi suất đi ngang, thanh khoản cải thiện - Ảnh 1

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã gọi thầu tổng cộng 7.500 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 7.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã được phát hành thành công ngay từ lần đầu gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu đạt 100%, khối lượng đăng ký đấu thầu gấp 3 lần khối lượng chào thầu.

Trái phiếu 3 năm được phát hành tại mức lợi suất 5,9%/năm, tăng71 điểm cơ bản so với mức 5,19% cuối năm 2014. 10 tỷ đồng trái phiếu 10 năm cũng được huy động với lợi suất 6,95%/năm, giảm 5 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất trong tháng 10.

Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cùng đã huy động được 1.200 tỷ đồng trên tổng số 1.500 tỷ đồng trái phiếu chào thầu. Trong đó 700 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động tại mức lợi suất 7,3%/năm, tăng 70 điểm cơ bản so với tuần trước. 500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động tại mức lợi suất 6,38%/năm, không đổi so với tuần trước.

Trong tuần qua, KBNN Hà Nội cũng huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương kỳ hạn 5 năm, tại mức lợi suất 7,45%/năm, tăng 25 điểm cơ bản so với mức lợi suất phát hành trong đợt I vào tháng 8.

Tuần này, thị trường trái phiếu sơ cấp sẽ gọi thầu tổng cộng 10.650 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, KBNN sẽ tiếp tục gọi thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu 3 và 15 năm. NHPTVN gọi thầu 2.500 tỷ đồng trái phiếu 3 và 5 năm. NHCSXH sẽ gọi thầu 1.500 tỷ đồng trái phiếu các kỳ hạn 3, 5 và 15 năm.

Lợi suất đi ngang, thanh khoản cải thiện - Ảnh 2

Thị trường thứ cấp

Nhờ thanh khoản tích cực trên thị trường sơ cấp, giao dịch trên thị trường thứ cấp tuần này đã được cải thiện. Tổng giá trị giao dịch đạt 15.410 tỷ đồng, tương đương với giá trị trung bình ngày là 3.082 tỷ đồng, tăng 16,7% so với tuần trước.

Giao dịch thông thường (outright) chiếm tới 69% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi đó giao dịch mua bán lại (repo) chỉ chiếm 31% tổng giá trị giao dịch.

Giao dịch outright tuần này vẫn chỉ tập trung tại các trái phiếu ngắn hạn từ 5 năm trở xuống. Cụ thể, giao dịch trái phiếu dưới 1 năm chiếm 30%, 1 - 3 năm chiếm 32% và 3 - 5 năm chiếm 26% tổng giá trị. Trong khi giao dịch trái phiếu dài hạn trên 5 năm chỉ chiếm 11% tổng giá trị giao dịch.

Tuần này, các NĐT nước ngoài quay trở lại mua ròng 88,5 tỷ đồng sau 3 tuần bán ròng liên tiếp thông qua các giao dịch outright. Thanh khoản được cải thiện, lợi suất trái phiếu tuần này không thay đổi nhiều so với tuần trước đó.

Nhờ việc phát hành trái phiếu ngắn hạn trên thị trường sơ cấp, các NĐT đang dần quay trở lại với thị trường trái phiếu. Nếu nhu cầu mua vượt trội nguồn cung dồi dào trong thời gian tới, lợi suất trái phiếu sẽ giảm. Tuy nhiên, trái phiếu vẫn tiếp tục chịu những tác động đáng kể từ tăng trưởng tín dụng và tỷ giá ngoại tệ.

Nghiệp vụ thị trường mở

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuần qua đã phát hành 17.240 tỷ đồng tín phiếu 14 ngày, tại mức lợi suất không đổi so với tuần trước 3%/năm. Tuần này, không có tín phiếu nào đáo hạn. Như vậy, NHNN tiếp tục hút ròng 17.240 tỷ đồng tuần thứ 3 liên tiếp thông qua thị trường mở.

Thị trường liên ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tăng nhẹ tại các kỳ hạn ngắn và không đổi tại các kỳ hạn dài hơn. Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ để đáp ứng nguồn vốn ngắn hạn của các ngân hàng tham gia vào thị trường trái phiếu.

Bên cạnh đó, việc NHNN tiếp tục hút ròng 1 khối lượng khá lớn tuần thứ 3 liên tiếp cũng làm giảm nguồn vốn trong hệ thống và đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ. Kết thúc tuần, lãi suất các kỳ hạn tham khảo ở mức qua đêm (2,3%/năm, +20 điểm), 1 tuần (2,4%/năm, +20 điểm), 2 tuần (2,6%/năm, +0 điểm), 1 tháng (3,2%/năm, +0 điểm).