Kho bạc Nhà nước:

Thêm 7.010 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

PV.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động thành công 127.447,11 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP).

Ngày 18/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (7.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Phiên đấu thầu buổi sáng trái phiếu kỳ hạn 3 năm gọi thầu 6.000 tỷ đồng, có tới 27 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 19.160 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,70-6,40%/năm.

Kết quả, huy động thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,90%/năm.

Phiên đấu thầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn 3 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có tới 10 thành viên tham gia dự thầu và kết quả huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất 5,90%/năm. Đây là phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm đầu tiên của KBNN kể từ đầu năm 2015.

Phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 30 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 6,95-8,00%/năm.

Kết quả, huy động được 10 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,95%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 127.447,11 tỷ đồng TPCP.