Lý do NHNN bác đề xuất thu Nhân dân tệ khi bán hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế?

Theo Thu Phương/nhadautu.vn

Theo Ngân hàng Nhà nước, đồng Nhân dân tệ (CNY) được sử dụng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế đặt tại khu vực biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Do đó, việc thu CNY khi bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế của VietnamAirlines là không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

VietnamAirlines vừa bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bác đề xuất được thu CNY khi bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế. Nguồn: internet
VietnamAirlines vừa bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bác đề xuất được thu CNY khi bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế. Nguồn: internet

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VietnamAirlines) vừa bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bác đề xuất được thu CNY khi bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam.

Từ hồi tháng 5/2018, VietnamAirlines đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đề nghị được thu tiền mặt là CNY khi

Để trả lời doanh nghiệp, Bộ Tài chính sau đó đã tham vấn ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế. 

NHNN mới đây đã có văn bản hồi đáp, theo đó không thống nhất với đề xuất được thu CNY khi bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam của VietnamAirlines.

Vì lý do nào NHNN bác đề xuất được thu nhân dân tệ khi bán hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế của VietnamAirlines?

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, NHNN căn cứ và các quy định pháp luật sau:

Điều 26 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định: “Việc sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Theo quy định tại Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc ký năm 2016, Hiệp định thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN ngày 7/6/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thanh toán trong mua, bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc, đồng CNY được sử dụng để thanh toán trong thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc phù hợp với quy định tại các Hiệp định mà Việt Nam tham gia ký kết và quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế, đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế là đồng tiền của nước có chung biên giới đất liền với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới.

"Căn cứ các quy định nêu trên, đồng CNY được sử dụng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế đặt tại khu vực biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Do đó, việc thu ngoại tệ là đồng CNY khi bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế của Tổng công ty Hàng không Việt Nam là không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật", NHNN khẳng định.