Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh:

Mạnh tay trong xử lý nợ đọng BHXH

PV.

Tính đến tháng 11/2018, số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh là khoảng 1.800 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,81%. Để tiếp tục giảm số tiền nợ đọng, thời gian tới, BHXH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ.

Khoảng 1.800 tỷ đồng tiền nợ đọng

Theo báo cáo của BHXH TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 10/2018, trên toàn địa bàn Thành phố có hơn 7,13 triệu người tham gia BHXH, BHYT, tăng 3,79% so với tháng trước và tăng 6,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gần 2,3 triệu người, đạt hơn 92% kế hoạch, tăng hơn 23.000 người so với tháng trước. Tính đến giữa tháng 11/2018, số thu BHXH, BHYT, BHTN tỷ lệ đạt khoảng 80%. Từ nay đến cuối năm 2018, BHXH cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu khoảng 60.026 tỷ đồng, chiếm khoảng 18% tổng thu toàn quốc.

Từ đầu năm đến nay, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã chủ động, phối hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 4.000 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính 93 đơn vị vi phạm quy định về bảo hiểm. Qua đó, các đơn vị nợ đọng kéo dài đã chuyển khoảng 50% số tiền nợ; chủ sử dụng lao động tại các đơn vị bị thanh tra, kiểm tra cũng đã đóng BHXH cho hơn 3.100 người. Tính đến giữa tháng 11/2018, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt tỷ lệ khoảng 80%.

Tuy nhiên, tình trạng chủ doanh nghiệp không tham gia đóng đầy đủ BHXH cho người lao động; trốn đóng, nợ đọng BHXH còn diễn ra rất phổ biến. Tính đến thời điểm hiện tại, số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh lên tới khoảng 1.800 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,81%. 

Theo Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến, tỷ lệ nợ đọng so với các năm trước có giảm nhiều nhưng con số 1.800 tỷ đồng là rất lớn, bởi mức nợ này tương đương với một tỉnh có mức thu trung bình tất cả các khoản bảo hiểm.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng như vậy là do ý thức của một số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm túc, có điều kiện đóng mà cố tình không chịu đóng; một phần cũng do nhận thức của người lao động, không biết được quyền lợi chính đáng của mình.

Tăng cường nhiều giải pháp, không để phát sinh nợ mới

Để giảm nợ đọng BHXH, thời gian tới, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã chủ động đề ra các giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định về BHXH, BHYT; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định. 

Để đạt được mục tiêu giảm nợ đọng, Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu cán bộ trực tiếp đôn đốc thu BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ, không để phát sinh nợ mới; tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử phạt vi phạm hành chính. BHXH thành phố cũng chủ động gửi thông báo kế hoạch kiểm tra, thanh tra đến các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT để khắc phục nợ trước khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra.

Ðồng thời, thực hiện phân tích, phân loại nợ BHXH, BHYT gửi các sở, ngành làm cơ sở phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Cùng với đó, để nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng liên tục tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và người lao động. 

Bên cạnh đó, BHXH TP Hồ Chí Minh còn tích cực phối hợp Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài chính, cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, khi doanh nghiệp tham gia đóng thuế, đăng ký thành lập, đồng thời cơ quan BHXH sẽ cấp mã số BHXH; Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc nhắc nợ các đơn vị hàng tháng; yêu cầu các đơn vị nợ BHXH tham gia đóng, nếu trong tháng mà không đóng thì liền tháng sau, cơ quan chức năng sẽ thanh tra, kiểm tra. 

Đồng thời, phối hợp các cơ quan báo chí đăng tải danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên. Giải pháp cuối cùng là chuyển hồ sơ qua cơ quan công an khi các đơn vị vẫn cố tình vi phạm để tiến hành các biện pháp tố tụng, nhằm bảo đảm quyền lợi, thu được tiền nợ BHXH cho người lao động.