Mặt hàng bia xuất khẩu, sau đó tái nhập trở lại có áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt?

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1500/TCHQ-TXNK gửi Công ty Cổ phần Đầu tư A&B để tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia xuất khẩu, sau đó tái nhập trở lại Việt Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định mặt hàng bia thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, điểm c khoản 1 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2007/QH12 cũng quy định về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, mặt hàng bia của Công ty Cổ phần Đầu tư A&B đã xuất khẩu, nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất, tái nhập quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 nên không thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tái nhập khẩu hàng hóa trở lại Việt Nam.