Một thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC lại bị xử phạt

PV.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 7 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm thành viên HĐQT của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.
Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Ngày 06/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Bà Hương Trần Kiều Dung bị phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, bà Dung đã có hành vi vi phạm thành viên HĐQT của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác. Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 05/2020 đến tháng 10/2021, bà Dung là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đồng thời là thành viên HĐQT của 06 công ty khác, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Theo VnExpress, bà Hương Trần Kiều Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp. Bà từng là luật sư chính của Công ty Luật TNHH SMiC – tiền thân của Tập đoàn FLC - sau đó được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao như Trưởng ban Pháp chế và Phát triển dự án, Phó Tổng giám đốc trước khi thành Tổng giám đốc. Bà Dung thôi chức Tổng giám đốc Tập đoàn FLC vào cuối tháng 3/2020.