Năm 2014: Thuế Thái Bình thu đạt 153,8% dự toán

PV.

(Tài chính) Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, năm 2014 ngành Thuế tỉnh Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, góp phần tích cực cân đối ngân sách địa phương.

Năm 2014, ngành Thuế Thái Bình hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách
Năm 2014, ngành Thuế Thái Bình hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách

Thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2014 trong bối cảnh nền kinh tế cả nước cũng như Thái Bình còn nhiều khó khăn, thách thức, sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh; sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp cùng sự quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2014 của ngành Thuế Thái Bình đạt 4.323 tỷ đồng tăng 32,8% so với năm 2013; nếu loại trừ tiền sử dụng đất số thu thuế và phí được 2.762 tỷ đồng vượt 610 tỷ đồng so với dự toán.

Năm 2014, ngành Thuế Thái Bình hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách, trong đó một số khoản thu có mức vượt cao như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 106,3% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 230,8% dự toán, tăng 122% so với cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân đạt 141,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ; đặc biệt tiền sử dụng đất đạt 275,4 % so với dự toán, tăng 74,7% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường đạt 195,2% dự toán, tăng 160% so với cùng kỳ.

Tất cả Chi cục Thuế các huyện, thành phố đều hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách. Các đơn vị đạt dự toán và tăng trưởng cao so với cùng kỳ điển hình như: Chi cục Thuế Vũ Thư (272,4%), Chi cục Thuế Kiến Xương (231,7%), Chi cục Thuế Đông Hưng (214%), Chi cục Thuế Quỳnh Phụ (206,9%), Chi cục Thuế Thành phố (195,7%).

Có được những kết quả trên là do những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bộ, công chức của ngành Thuế Tỉnh, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã chủ động triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách với mục tiêu hoàn thành vượt mức dự toán thu Bộ Tài chính giao từ 10% trở lên.

Cùng với việc tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh giai đoạn 2014 - 2015, tại ngành Thuế và các huyện, thành phố cũng thành lập ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước. Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách và thu nợ thuế năm 2014, qua đó đã hỗ trợ tích cực cho công tác thu.

Trong năm, ngành Thuế còn chỉ đạo tập trung đôn đốc thu nộp các loại thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, khai thác triệt để các nguồn thu mới phát sinh như thuế nhà thầu, thuế tài nguyên và thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để thu hồi nợ đọng của các đơn vị chây ỳ. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được ngành Thuế đặc biệt chú trọng và thực hiện quyết liệt; qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý truy thu 46 tỷ đồng, phạt 7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1 tỷ đồng và giảm lỗ 438 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành Thuế Tỉnh còn triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách thuế mới và cắt giảm thủ tục hành chính thuế, từ đó cắt giảm số giờ hoàn thành thủ tục hành chính thuế từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm, tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế khi giao dịch tại cơ quan thuế.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2014 sẽ là tiền đề giúp ngành Thuế tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015. Năm 2015, ngành Thuế Thái Bình được Bộ Tài chính giao dự toán là 3.069 tỷ đồng tăng 18% so với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Cục Thuế Thái Bình đã đề ra một số giải pháp then chốt để phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2015 như tiếp tục phối hợp với sở, ban ngành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ công tác thu; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu nợ; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu Ngân sách nhà nước trong đó chú trọng khâu phân tích rủi ro; tăng cường chất lượng và đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu...

Theo bà Dương Thị Tài - Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình, trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2014, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành Thuế Tỉnh, năm 2015 Cục Thuế phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao từ 10% trở lên; Tuyền truyền kịp thời đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh về những chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung với nhiều hình thức; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đại lý thuế trên địa bàn tỉnh; Giảm nợ cũ, hạn chế nợ mới, xử lý cơ bản nợ ảo, nợ chờ xử lý, tăng cường số lượng và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra…