Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu 20.808 tỷ đồng

PV.

Ngày 05/02/2016, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý IV/2015 (trước soát xét)*. Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt 20.808 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.455 tỷ đồng.

Năm 2015 - Bảo Việt đạt doanh thu phí Bảo hiểm Nhân thọ tăng 27,1%.JPG
Năm 2015 - Bảo Việt đạt doanh thu phí Bảo hiểm Nhân thọ tăng 27,1%.JPG

Doanh thu hợp nhất năm 2015 ước đạt 20.808 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.455 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.171 tỷ đồng, bằng 102,7% kế hoạch kinh doanh năm 2015. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 đạt 58.596 tỷ đồng, tăng 23,2%; vốn chủ sở hữu đạt 13.195 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Công ty Mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.002 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ ước đạt 14,7%.

Với việc tập trung thực hiện những nhóm giải pháp để khơi thông, tối ưu hóa nguồn lực trong toàn hệ thống, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 với những kết quả đáng ghi nhận.

Tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm khởi sắc

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.116 tỷ đồng, tăng trưởng 27,1%; Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,3% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 815 tỷ đồng (+7,9%); Lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng (+7,7%). Tổng số tư vấn viên của toàn hệ thống Bảo Việt Nhân thọ đạt gần 77.000 người, trong đó số tư vấn viên tuyển mới trong năm 2015 là 32.741 người.

Nhằm đảm bảo dòng thu nhập ổn định trong dài hạn để chi trả quyền lợi bảo hiểm đúng hạn cho khách hàng, trong năm 2015, Bảo Việt Nhân thọ tham gia thị trường trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm và 30 năm lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam với tổng số tiền đầu tư mới gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ dài hạn, tương đương gần 40% vốn đầu tư bình quân của danh mục đầu tư trong năm.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.429 tỷ đồng tăng trưởng 5,2%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.860 tỷ đồng, tăng trưởng 3,6%; Lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng (+15,9%), hoàn thành 112,7% kế hoạch năm.

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp nhiều năm liền giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm giữ lại trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Không chỉ là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, Bảo hiểm Bảo Việt còn chú trọng công tác giải quyết và kiểm soát tỷ lệ bồi thường. Do đó, tỷ lệ bồi thường trên phí gốc của Bảo hiểm Bảo Việt đã được kiểm soát tốt, giảm 5,2% so với năm 2014.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả khả quan

Lĩnh vực chứng khoán bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng. Về thị phần môi giới năm 2015, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 3 tại HSX về môi giới trái phiếu với 12,15% thị phần và vị trí thứ 10 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,73% thị phần, tăng nhẹ so với năm 2014.

Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 59 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%, bằng 120,6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ đồng, tăng trưởng 22,5%, hoàn thành 125,8% kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 31.008 tỷ đồng.

Quỹ mở trái phiếu của Baoviet Fund chính thức được cấp phép chào bán

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (gọi tắt là BVBF) là quỹ mở thứ hai của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, được ra đời với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định vừa được cấp phép chào bán.

Tập đoàn Bảo Việtlà Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Quỹ BVBF sẽ mang tới cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân, đối tượng vốn ít có cơ hội tiếp cận với các tài sản đầu tư như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp…, đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu thanh khoản cao cho nhà đầu tư. Với nhiều lợi thế và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư lãi suất cố định, Baoviet Fund tin tưởng sẽ vận hành hiệu quả Quỹ BVBF và mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư.

Dự kiến trong thời gian tới, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ sớm triển khai chương trình giới thiệu và chào bán chứng chỉ quỹ mở BVBF tới các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trên thị trường thông qua hệ thống phân phối của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các kênh phân phối khác. Đặc biệt, trong giai đoạn IPO, chỉ với số tiền tối thiểu là 1 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể tham gia mua chứng chỉ quỹ và được nhận ưu đãi miễn phí phát hành.

Năm 2016, để chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD, Bảo Việt sẽ tập trung đầu tư phát triển theo chiều sâu nhằm tăng cường năng lực, phát huy lợi thế cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên, chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Bảo Việt trong những năm tiếp theo.

“Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững” được Bảo Việt lựa chọn là thông điệp của năm 2016 - năm mở đầu cho chặng đường phát triển sau một nửa thế kỷ đáng tự hào của Bảo Việt.

Trong năm 2016, Bảo Việt sẽ tăng cường phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, định hướng từ Công ty Mẹ để cải thiện chức năng quản trị rủi ro, tuân thủ, thúc đẩy công tác bán chéo, hợp tác nội bộ giữa các đơn vị thành viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại tính đồng nhất cao và tăng cường sức mạnh hệ thống, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh hơn, năng động hơn trong giai đoạn 05 năm tới (2016-2020), nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị thương hiệu, đảm bảo tăng trưởng bền vững.