Năm 2018, doanh thu bảo hiểm ước đạt 133.000 tỷ đồng

PV.

Năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 45.000 tỷ đồng và doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.000 tỷ đồng.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã khắc phục những khó khăn, nắm bắt được cơ hội, tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của năm 2018.

Năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng tài sản ước đạt 383.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 302.000 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 81.000 tỷ đồng.

Về tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 248.000 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 76.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2017.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và được khách hàng tin cậy. Về chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, cả thị trường năm 2018 ước chi trả khoảng 36.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi 17.000 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi 18.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm đã tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội. Tổng vốn đầu tư ước đạt 319.000 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm trước…