Năm 2019, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm

T. Huyền (t/h)

Năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm.

Năm 2018, thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và hiệu quả. Nguồn: internet
Năm 2018, thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và hiệu quả. Nguồn: internet

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2018 thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ chế chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện, các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển hiệu quả.

Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và hiệu quả. Đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản toàn thị trường năm 2018 ước đạt hơn 394 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 311 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt gần 83 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt hơn 321 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so cùng kỳ năm trước). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt hơn 81 nghìn tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh thu bảo hiểm năm 2018 ước đạt hơn 160 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP. Trong đó, tổng doanh thu phí toàn thị trường ước đạt gần 133 nghìn tỷ đồng. Doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng.

Tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2019 do Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 29/3, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm và đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế pháp luật về thị trường bảo hiểm, trọng tâm là xây dựng triển khai kế hoạch cụ thể về Đề án tái cấu trúc thị trường bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể năm 2019 và những năm tiếp theo; Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện cơ chế chính sách.

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động trong việc nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực kinh doanh. Đồng thời, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, tránh việc các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến an toàn thị trường tài chính...

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cũng đề nghị Hiệp hội bảo hiểm cần tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh bảo hiểm nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mình trong phát triển thị trường bảo hiểm...