Năm 2022, thu ngân sách của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vượt 18,3% so với dự toán

Việt Dũng

Báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, năm 2022 ước số thu do cơ quan thuế quản lý trên địa bàn dẫn đầu cả nước với 319.500 tỷ đồng, vượt 18,3% so với dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán là 323.575 tỷ đồng, tăng 1,28% so với ước thực hiện năm 2022.
Năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán là 323.575 tỷ đồng, tăng 1,28% so với ước thực hiện năm 2022.

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt 457.500 tỷ đồng, vượt 18,35% so với dự toán, tăng 17,05% so cùng kỳ năm 2021.

Trong kết quả ấn tượng đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của ngành Thuế Thành phố mang tên Bác. Số liệu của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý ước thực hiện 319.500 tỷ đồng, đạt 118,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, số thu từ dầu thô ước thực hiện là 27.400 tỷ đồng, đạt 261% dự toán, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nội địa (trừ dầu thô) ước thực hiện 292.100 tỷ đồng, đạt 113,3% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu từ khu vực kinh tế năm 2022 ước thực hiện 179.360 tỷ đồng, đạt 112,5% dự toán, tăng 7,7% so với thực hiện năm 2021.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách phụ trách Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, kết quả thu ngân sách của ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh là rất ấn tượng. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, dự báo kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường; Một số nền kinh tế lớn đối mặt với nguy cơ suy thoái. Giá dầu và giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu, tình hình chính trị thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... đã tạo nhiều áp lực cho công tác thu ngân sách.

Trong khi đó, theo Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 đã được HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X thông qua, dự toán thu NSNN năm 2023 trên địa bàn Thành phố là 469.682 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu NSNN do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh quản lý là 323.575 tỷ đồng, tăng 1,28% so với ước thực hiện năm 2022. Trong số đó, thu nội địa (trừ dầu thô, tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) là 283.580 tỷ đồng, tăng 3,69% so với ước thực hiện năm 2022.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách cho rằng, những khó khăn, thách thức đó đòi hỏi Cục Thuế Thành phố phải quyết tâm, đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được UBND Thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao với nỗ lực cao nhất. 

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ, nghị quyết triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND Thành phố; triển khai chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp công tác thuế năm 2023.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cần chú trọng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, triển khai đa dạng các hình thức phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin của người nộp thuế; Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế, chú trọng cung cấp các dịch vụ thông qua giao dịch điện tử cho người nộp thuế; Xây dựng kế hoạch và tăng cường biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định...

Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cùng Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, duy trì tăng trưởng; ổn định việc làm, bảo đảm an sinh xã hội...