Nâng cao chất lượng quản trị công ty để phát triển bền vững


Kể từ khi thành lập đến nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) luôn quan tâm, coi trọng việc nâng cao chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2022.
Lễ trao giải cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2022.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, dù đã có những bước tiến dài, song chất lượng về quản trị công ty (QTCT) tại các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) vẫn cần phải tiếp tục cải thiện nhằm mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Nhận thức được điều này, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định các nguyên tắc về QTCT áp dụng đối với công ty đại chúng, tạo cơ sở pháp lý cao hơn cho việc thực thi của doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong QTCT của các công ty đại chúng, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, lành mạnh.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong suốt 23 năm qua, đặc biệt từ khi vận hành mô hình quản trị mới của HOSE sau khi tái cấu trúc lại thị trường chứng khoán Việt Nam theo Luật Chứng khoán 2019, HOSE đã đồng hành cùng DNNY trong việc nâng cao chất lượng QTCT của các DNNY, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Cụ thể, là cơ quan vận hành thị trường, HOSE thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động và công bố thông tin của các DNNY; đẩy mạnh công tác giám sát các dấu hiệu bất thường trên thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo thị trường hoạt động công bằng, công khai, trật tự và minh bạch trên TTCK.

Từ năm 2018, sự kiện “Cuộc Bình chọn DNNY (VLCA)” đã bổ sung hạng mục QTCT bên cạnh hai hạng mục Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững với mục đích tăng cường sự minh bạch, trung thực trong công bố thông tin cả về phương diện tài chính và quản trị của doanh nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp hướng đến những nguyên tắc và thông lệ QTCT tốt được công nhận chung trên thế giới. Để phù hợp với tình hình mới, HOSE cũng đã xây dựng lộ trình nâng cao dần các tiêu chuẩn QTCT của DNNY theo từng năm để đưa nhiều hơn các chuẩn mực quản trị tốt của khu vực và thế giới vào áp dụng.

HOSE đã xây dựng bộ phận phụ trách về QTCT và Phát triển bền vững tại Phòng Quản lý niêm yết. Bộ phận này có nhiệm vụ đưa ra các kế hoạch, chương trình và triển khai các buổi hội thảo, đào tạo, và tập huấn dành cho các thành viên thị trường (chủ yếu là các DNNY) về nội dung QTCT nhằm nâng cao ý thức và hỗ trợ các thành viên thị trường trong việc thực thi hướng tới phát triển bền vững. Hàng năm, HOSE cũng phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam triển khai tập huấn các quy định pháp luật; đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho chuyên viên quản lý và thẩm định niêm yết...

Đi qua 23 năm, trong giai đoạn phát triển sắp tới, khi hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ, HOSE luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng QTCT của DNNY, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường, nâng tầm vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 7/2023