VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng vừa vinh dự là 1 trong 6 đơn vị được Tổng giám đốc KBNN tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn hệ thống. Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức KBNN Đà Nẵng thời gian qua.

Nâng cao chất lượng dịch vụ thuế

Nâng cao chất lượng dịch vụ thuế

Trong các tháng cuối năm, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đào tạo nghề tại tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đào tạo nghề tại tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh là Tỉnh có mật độ dân số cao, nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động khá dồi dào, tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ được Tỉnh đặc biệt quan tâm thời gian gần đây.

Hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy ngay trong năm 2021

Hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy ngay trong năm 2021

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch, trong năm 2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách, hiện đại hóa; nhận diện và quản trị tốt rủi ro để sớm hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý...

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhận được quan tâm của Chính phủ, các tổ chức quốc tế, sự đồng thuận của xã hội.

[Infographic] Nâng cao chất lượng, rà soát, sàng lọc đảng viên

[Infographic] Nâng cao chất lượng, rà soát, sàng lọc đảng viên

Từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong những năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng.

Năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ đặt mục tiêu, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; Đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%) đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.