Nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước

Nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước

Việc lập và nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước được tổ chức thực hiện bắt đầu từ năm tài chính 2018 đến nay. Báo cáo tài chính nhà nước đã góp phần cải tiến mạnh mẽ nền tài chính nhà nước nói chung, thực hiện chiến lược phát triển ngành Tài chính nói riêng; Qua đó, thông tin tài chính nhà nước đã từng bước được minh bạch hóa, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tài chính hiện đại, phù hợp thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Áp dụng ISO 21001 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Áp dụng ISO 21001 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Để đáp ứng nhu cầu thường xuyên và thiết yếu của các tổ chức giáo dục trong việc đánh giá mức độ tổ chức giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học và các bên quan tâm, bên hưởng lợi khác cũng như nâng cao năng lực của tổ chức giáo dục, Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) cho tổ chức giáo dục 21001:2018 đã được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành.
Môi trường làm việc an toàn nhờ áp dụng ISO 45001 tại doanh nghiệp

Môi trường làm việc an toàn nhờ áp dụng ISO 45001 tại doanh nghiệp

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp do Tổ chức tiêu chuẩn hóa ban hành. Nội dung của tiêu chuẩn bao gồm các quy định nghiêm ngặt để tạo ra môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng ISO 45001 và đã thành công, tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn khi áp dụng công cụ này.
Nâng chất cho gạo xuất khẩu

Nâng chất cho gạo xuất khẩu

Gạo Việt Nam không chỉ tăng về lượng xuất khẩu, mà giá xuất khẩu cũng đang cao hơn một số quốc gia cùng xuất khẩu khác. Đây là thành quả của quá trình dài nâng cao chất lượng gạo.