Nâng cấp thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” 

Thanh Hà

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 4985/TCHQ-CNTT gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Từ ngày 01/12/2022, thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” đã được cập nhật các nội dung
Từ ngày 01/12/2022, thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” đã được cập nhật các nội dung

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia cho thủ tục “ Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” để cập nhật một số nội dung theo quy định tại Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 và Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

Kể từ ngày 01/12/2022, thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” đã được cập nhật các nội dung gồm: (i) Bổ sung thêm trường hợp phải có Giấy phép nhập khẩu phân bón gồm: phân bón tạm nhập, tái xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất; bỏ trường hợp cấp phép đối với trường hợp phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu; (ii) Sửa đổi form mẫu biểu của Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón, Tờ khai kỹ thuật, Giấy phép nhập khẩu phân bón.

Trước đó, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số 3111/BVTV-VP ngày 10/10/2022 đề nghị Tổng cục Hải quan triển khai kết nối phần mềm nâng cấp trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, toàn bộ phần mềm “Nâng cấp phần mềm 01 thủ tục (Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón), xây dựng cổng tích hợp thanh toán điện tử, xây dựng hệ thống báo cáo thống kê các thủ tục kết nối Hệ thống một cửa quốc gia của Cục Bảo vê thực vật” đã hoàn thành.

Để triển khai chính thức phần mềm này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Tổng cục Hải quan cho cài đặt phần mềm lên hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin một cửa quốc gia và thông báo cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Tiếp đó, Cục Bảo vệ thực vật lại có văn bản số 3205/BVTV-VP ngày 18/10/2022 đề nghị triển khai kết nối phần mềm nâng cấp thủ tục “Giấy phép nhập khẩu phân bón” với các nội dung bổ sung, nâng cấp thủ tục.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến ngày 15/11/2022, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành đã kết nối.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN.

Trao đổi tờ khai Hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch chung (đã kết nối chính thức với Brunei và Indonesia); chuẩn bị thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật; thảo luận giải pháp, lộ trình trao đổi  chứng từ điện tử giữa ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc; Hoàn thành trao đổi thông tin tờ khai Hải quan thử nghiệm với Liên minh Kinh tế Á- Âu; đàm phán Nghị định thư trao đổi chứng nhận xuất xứ điện tử với Hàn Quốc; triển khai Thỏa thuận tạo thuận lợi thương mại Việt Nam- New Zealand.