Ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

Theo K.An/nld.com.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn về chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, khi giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, cơ quan BHXH không giải quyết đối với trường hợp trùng chế độ, trùng thời gian, đặc biệt là không để xảy ra trường hợp chết mà vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh.

Đặc biệt, khi thân nhân người chết hưởng mai táng phí, trợ cấp tuất 1 lần, tuất hằng tháng chưa có mã số BHXH thì phải cấp mã số BHXH, sau đó mới giải quyết chế độ tử tuất.

Thời gian tới, khi chi trả các chế độ BHXH bằng tiền mặt, phải đối chiếu giấy tờ tùy thân có ảnh của người hưởng.Ảnh: TẤN THẠNH
Thời gian tới, khi chi trả các chế độ BHXH bằng tiền mặt, phải đối chiếu giấy tờ tùy thân có ảnh của người hưởng.Ảnh: TẤN THẠNH

Về giải quyết hưởng các chế độ BHXH, khi chi trả các chế độ này bằng tiền mặt cho người hưởng phải đối chiếu, kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của người hưởng, người được ủy quyền hoặc thẻ chi trả.

Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN bằng tiền mặt phải có đầy đủ chữ ký của người hưởng. Đặc biệt, phải có biện pháp bảo đảm an toàn đối với trường hợp một người có nhiều giấy ủy quyền ký nhận thay cho nhiều người.

Đối với nhân viên chi trả của cơ quan bưu điện, BHXH Việt Nam cũng lưu ý không được ký thay, nhận hộ chế độ BHXH, BHTN, không được trừ trực tiếp lương hưu của người hưởng vay nợ ngân hàng hoặc lôi kéo, ép buộc người hưởng sử dụng các dịch vụ khác do bưu điện cung cấp...