Ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế


Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, ngân hàng sẽ phải cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch của khách hàng.

Cơ quan thuế, ngân hàng phải đảm bảo bí mật thông tin người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.. Nguồn: Internet.
Cơ quan thuế, ngân hàng phải đảm bảo bí mật thông tin người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.. Nguồn: Internet.

Theo Tổng cục Thuế, Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020 đã quy định rõ cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn NHTM, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được NHNN Việt Nam cấp phép trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế.

Đồng thời, NHNN có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong việc thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán xuyên biên giới trong thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Việc thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài khi có giao dịch thanh toán giữa nhà cung cấp ở nước ngoài với người mua hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam và cung cấp thông tin khác theo quy định tại Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Theo Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, NHTM có trách nhiệm cung cấp các thông tin theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, NHTM cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: Tên chủ tài khoản; Số hiệu tài khoản theo Mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp; Ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Việc cung cấp thông tin về tài khoản theo quy định trên được thực hiện lần đầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 05/12/2020; việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp; phương thức cung cấp thông tin được thực hiện dưới hình thức điện tử.

Bên cạnh đó, NHTM cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cơ quan Thuế tăng cường phối hợp với NHTM cung cấp thông tin, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các giao dịch kinh doanh thương mại điện tử nhằm chống thất thu thuế.

Theo đó, nhà cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế thì NHTM, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật thuế đối với từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà người mua là cá nhân ở Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định rõ, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của nhà cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế mà người mua hàng hóa, dịch vụ có thực hiện giao dịch.

NHTM phải cung cấp chi tiết về giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho việc thanh kiểm tra. Quy định này, theo các chuyên gia thuế, nhằm đảm bảo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân được đầy đủ.

Để nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về những quy định trên, Tổng cục Thuế cho biết, mục đích của nội dung này nhằm giúp cơ quan Thuế có thể phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng để chống thất thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Nghị định được thực thi sẽ là chế tài giúp cơ quan nhà nước quản lý, thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử hiện gặp nhiều khó khăn. Qua đó, cơ quan quản lý thuế có thể theo dõi các giao dịch ngân hàng, từ đây sẽ có cách quản lý thuế hiệu quả.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, các tổ chức tín dụng sẽ liệt kê danh sách về trường hợp cá nhân nhận được tiền từ Facebook, Google, Youtube thông qua hoạt động dịch vụ, quảng cáo theo yêu cầu của cơ quan thuế. Cơ quan thuế căn cứ trên danh sách tổ chức tín dụng cung cấp để mời những cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đến làm việc, đồng thời tuyên truyền để họ tự giác kê khai nộp thuế và cam kết thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Ông Đặng Ngọc Minh khẳng định, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trong đó, có nội dung liên quan đến việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

"Chúng tôi sẽ mời các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới của nước ngoài vào làm việc với cơ quan Thuế Việt Nam cũng như các bên tư vấn để hướng dẫn các quy định mới về cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết.

Đồng tình với quan điểm của Tổng cục Thuế, đại diện Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhấn mạnh, trách nhiệm là cung cấp thông tin nhưng ngân hàng, cơ quan thuế phải đảm bảo bí mật thông tin người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Cơ quan thuế chỉ được phép cung cấp thông tin về thu nhập của người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế vi phạm pháp luật, đã yêu cầu nộp thuế, cưỡng chế thuế nhưng không nộp.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết việc ngành thuế nắm giữ các giao dịch ngân hàng sẽ giúp kiểm soát dòng tiền từ nước ngoài, tạo sự công bằng trong thực thi pháp luật về thuế.