Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đa dạng các hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo

Lê Hà

Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, giai đoạn 2016-2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam luôn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn Ngành gắn các tiêu chí xóa đói giảm nghèo với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh, chủ động, sáng tạo của các tập thể và công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện, nhất là các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo 100% người nghèo, người có công, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT.

Kết quả, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng năm đều tăng vượt so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,5 triệu người (tăng 10,5 triệu người so với năm 2016); con số này đến ngày 30/9/2020 là 86,7 triệu người, đạt 98,49% kế hoạch.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân, dẫn đến công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, BHXH Việt Nam đã tổ chức 2 Lễ ra quân trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” và “Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Kết quả, chỉ sau 4 ngày triển khai 2 Lễ ra quân này, cả nước đã vận động được 60.000 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 64.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ngoài chú trọng công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác khác của Ngành, nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, từ năm 2016-2019, ngành BHXH đã thu đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu, kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Minh chứng là năm 2016, Ngành đã thu đạt 101,5% kế hoạch; năm 2019 đạt 102,4% kế hoạch và đến ngày 31/8/2020 toàn Ngành đã thu đạt 60,34% kế hoạch.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, để giảm bớt thủ tục hành chính đảm bảo việc chi trả cho người hưởng được thực hiện nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, đúng quy định.

Hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả cho khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; trong đó, 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt, khoảng 600 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ngành BHXH đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Nhiều thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết như: Thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày xuống còn không quá 5 ngày; cấp thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Với việc thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, nộp đến quản lý chi, trả thì số lần thực hiện giao dịch bình quân giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm. Với những kết quả đạt được, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 81 bậc so với Báo cáo năm 2017).

Đa dạng các hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo

Bên cạnh việc gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt các hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo thông qua các hoạt động, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo giảm nghèo tại địa phương, tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch giảm nghèo bằng các hoạt động, đóng góp theo khả năng của đơn vị; tổ chức chương trình quyên góp, vận động chính quyền, đoàn thể tại địa phương ủng hộ phần kinh phí chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ để mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên...

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, công chức, viên chức toàn ngành BHXH Việt Nam đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng và mua 3.300 thẻ BHYT hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp và hộ chính sách.

Riêng năm 2019, sau khi ban hành Kế hoạch số 1910/KH-BHXH ngày 05/6/2019 về hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo, BHXH Việt Nam đã huy động sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống và các cá nhân; tổ chức trao tặng 2.400 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, tương đương 1,8 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, có 11 tỉnh, thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đã tặng 11.865 thẻ BHYT cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên và người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh như: Kon Tum, Lâm Đồng, Cà Mau, Bình Phước, Đồng Tháp, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh…

Nhìn chung, sự chung tay của toàn ngành BHXH trong hoạt động này không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT mà còn giúp những người khó khăn có điều kiện tham gia BHYT, được bảo vệ bởi Quỹ BHYT mỗi khi ốm đau, bệnh tật để trở lại cuộc sống lao động, học tập, tiếp tục nỗ lực thoát nghèo.

- Tích cực ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương

Bên cạnh đóng góp tiền mua tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp và hộ chính sách, hằng năm, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam còn tích cực tham gia và ủng hộ bằng hiện vật, xây nhà tặng người nghèo; mua quà tặng các gia đình chính sách, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hung; tặng học bổng cho các học sinh nghèo; hỗ trợ mua các vật dụng cho các xã nghèo.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020, ngành BHXH Việt Nam đã huy động nguồn lực, đóng góp theo khả năng điều kiện, thu nhập của công chức, viên chức để giúp đỡ địa bàn nghèo, các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo, người nghèo với tổng số tiền mặt trên 41 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động trên, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện các hoạt động giúp đỡ xây nhà mới hoặc phối hợp cùng UBND các địa phương xây dựng, đóng góp kinh phí xây dựng nhà thay thế nhà dột nát cho các hộ nghèo với tổng số 31 căn nhà (tương đương 3,3 tỷ đồng) tại một số tỉnh như: Quảng Bình, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Bình Định, Hải Phòng…

Hay như hoạt động hỗ trợ giúp đỡ bằng hiện vật cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; đăng ký và triển khai việc “đỡ đầu” giúp các xã nghèo thoát nghèo tại địa phương như: BHXH tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2020 đã trao tiền hỗ trợ xây dựng bản Na Lượng 1 (xã Hữu Kiệm) trở thành bản điểm trong phong trào giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và tặng hiện vật cho một số trường học trên địa bàn khó khăn; BHXH tỉnh Bình Định thực hiện công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng với mức 800.000 đồng/tháng/Mẹ, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/quý; BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ giúp đỡ 15 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo…

Như vậy, có thể thấy, thời gian qua, cùng với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, sự nỗ lực chung tay của ngành BHXH Việt Nam trong công tác xóa đói, giảm nghèo đã góp phần lan tỏa chính sách BHXH, BHYT để mọi người dân, người lao động, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đất nước.