9 tháng, ngành Bảo hiểm Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 3.155 đơn vị

Lê Hà

Trong tháng 9/2020, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 711 đơn vị, trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 261 đơn vị; kiểm tra tại 431 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 19 đơn vị.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, toàn ngành BHXH đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 3.155 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch.
Lũy kế 9 tháng năm 2020, toàn ngành BHXH đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 3.155 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, toàn ngành BHXH đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 3.155 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 791 đơn vị, đạt 53,8% kế hoạch; kiểm tra tại 2.117 đơn vị;  thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 247 đơn vị, đạt 41,76% kế hoạch. Ngoài việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong 9 tháng, toàn Ngành đã thực hiện 1.384 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 1.808 đơn vị.

Qua thanh tra chuyên ngành, cơ quan BHXH đã phát hiện 4.998 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, bảo hiểm y tế(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền phải truy đóng là 44,759 tỷ đồng; phát hiện 13.772 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 56,733 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 9 tháng năm 2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra trên địa bàn TP.Hà Nội và tỉnh Đồng Nai; ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BH thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT); kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT tại Thừa Thiên Huế, Phú Thọ; quyết định kiểm toán việc sử dụng chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp, BHYT năm 2019 của BHXH TP.Hồ Chí Minh, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của BHXH tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra trên cơ sở rà soát dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích, cảnh báo, đôn đốc xử lý vi phạm; tập trung thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng hoặc có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố củng cố, hoàn thiện hồ sơ kiến nghị cơ quan công an khởi tố đối với các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn ngành BHXH đã gửi 67 hồ sơ kiến nghị khởi tố; lũy kế từ năm 2018 đến nay là 304 hồ sơ; trong đó, đã có 4 vụ có quyết định khởi tố; số vụ đang xem xét giải quyết là 179 vụ; số vụ đã có quyết định không khởi tố/tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố là 65 vụ.