Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách 290 nghìn tỷ đồng

PV.

Đó là mục tiêu năm 2017 được Tổng cục Hải quan nhấn mạnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 6 tháng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 với 35 điểm cầu tại Hải quan các địa phương, ngày 4/7/2017.

Hải quan nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 290 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet
Hải quan nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 290 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet
6 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt gần 50%
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, riêng trong tháng 6/2017, ước thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan ước đạt 23.000 tỷ đồng.
Theo đó, tính đến hết tháng 6/2017, số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan ước đạt được 141 tỷ đồng, đạt 49,47% kế hoạch dự toán 285.000 tỷ đồng do Quốc hội giao, tăng 9,41% so với cùng kỳ năm 2016.
6 tháng đầu năm 2017,công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại của lực lượng Hải quan đạt nhiều thành tựu nổi bật. Chỉ tính từ ngày 16/5/2017 đến ngày 15/6/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.378 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 79,4 tỷ đồng, thu vào ngân sách nhà nước đạt 29,9 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 4 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 7 vụ.
Về cải cách hiện đại hóa, Tổng cục Hải quan triển khai tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa cửa ASEAN. Công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được ngành Hải quan đẩy mạnh, qua đó góp phần vào việc rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu cả năm
Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017, 6 tháng cuối năm toàn ngành Hải quan phải thu 144.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 24.000 tỷ đồng; để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 290.000 tỷ đồng, 6 tháng cuối năm lực lượng hải quan phải thu 149.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng 24.850 tỷ đồng tăng 1.350 tỷ đồng so với bình quân 6 tháng đầu năm (23.500 tỷ đồng).
Do vậy, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu Lưu Mạnh Tưởng cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, toàn ngành Hải quan cần nỗ lực thực hiện quản lý nghiêm thu ngân sách nhà nước và các biện pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách nhà nước.
Theo đó, chú trọng đến giải pháp tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, thông qua việc triển khai sớm các đề án ứng dụng công nghệ thông tin như: Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không; Đề án quản lý gia công, sản xuất xuất khẩu; Đề án thu thuế qua ngân hàng…
Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận trốn thuế.
Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác chống thất thu thuế, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung kiểm tra các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao.