Đơn giản, hài hòa thủ tục tại cảng biển, cảng hàng không

P.Diễm

Thông qua việc áp dụng Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) tập trung, thủ tục hải quan sẽ được đơn giản hóa, hài hòa với thủ tục của DN kinh doanh kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không và các bên liên quan. Đồng thời rút ngắn thời gian, chi phí làm thủ tục của người khai hải quan; tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao tính tuân thủ, phòng ngừa buôn lậu, đảm bảo an ninh quốc gia.

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai chính thức Đề án giám sát cảng tại hai Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Hà Nội trong năm 2017.
Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai chính thức Đề án giám sát cảng tại hai Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Hà Nội trong năm 2017.

Kết nối, trao đổi thông tin chặt chẽ giữa các bên

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký ban hành kế hoạch chuẩn bị triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không (gọi tắt là Đề án giám sát cảng).

Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án đó là, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) tập trung của cơ quan hải quan sẽ trao đổi, cập nhật thông tin với doanh nghiệp (DN) kinh doanh cảng, kho bãi, giúp theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình di chuyển, biến động và tình trạng của hàng hóa từ khi vào đến khi ra khỏi và vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan.

Khi được triển khai, đề án sẽ giúp rút ngắn thời gian, chi phí làm thủ tục của người khai hải quan, đồng thời nâng cao tính tự động hóa của hệ thống CNTT trong việc hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu và đánh giá rủi ro, giám sát và kiểm soát hải quan.

Theo yêu cầu mà Đề án giám sát cảng đề ra, đối với hàng hóa NK, đảm bảo quản lý, giám sát hàng hóa xuyên suốt từ khi phương tiện vận tải nhập cảnh, dỡ hàng từ phương tiện xuống cảng/kho/bãi, làm thủ tục nhập khẩu (NK), vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan, đến khi hàng hóa được di chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan để tiêu thụ nội địa hoặc chuyển sang chế độ hải quan khác (gia công, sản xuất xuất khẩu (XK)…).

Đối với hàng hóa XK, đảm bảo quản lý, giám sát xuyên suốt từ khi được tập kết để XK, làm thủ tục XK, vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan, đến khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải và di chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan để XK ra nước ngoài.

Đối tượng chịu sự tác độngcủa Đề án gồm:Cơ quan Hải quan và các DN kinh doanh kho, bãi, cảng đường biển, đường không. Việc thực hiện đề án cũng liên quan đến các hãng tàu, hãng hàng không, đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận, đại lý hải quan, DN XNK, các cơ quan quản lý của các bộ, ngành và những bên liên quan khác. 

Triển khai chính thức tại Hải Phòng và Hà Nội trong năm 2017

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai chính thức Đề án giám sát cảng tại hai Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Hà Nội trong năm 2017. Sau đó sẽ triển khai mở rộng tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã xây dựng lộ trình chi tiết cho việc triển khai Đề án, trong đó giao các đơn vị hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ; chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và hệ thống CNTT; đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống; tuyên truyền, phổ biến kế hoạch cho cộng đồng DN…

Về cơ sở pháp lý triển khai Đề án giám sát cảng, Tổng cục Hải quan đang tiến hành xây dựng và báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư sửa đổi Thông tư số38/2015/TT-BTC.
Trong tháng 8/2017, xây dựng và báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Quyết định quy định thủ tục điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia 

 Về hệ thống, hạ tầng CNTT, đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan - đơn vị chủ trì thực hiện lĩnh vực này cho biết, dự kiến ngày 15/8/2017 tới đây sẽ đưa vào thí điểm hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát hàng hóa cảng biển tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống để sẵn sàng triển khai mở rộng ra các Cục Hải quan quản lý cảng biển, cảng hàng không lớn trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Cục cũng tiến hành xây dựng và nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro hỗ trợ phân tích, đánh giá rủi ro trong quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không.