Ngành Thuế tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023


Theo thống kê, ước cả năm, toàn tỉnh Vĩnh Long thu đạt 5.609 tỷ đồng, đạt 114,4% so với dự toán, tăng 1,87% so với cùng kỳ. Có 15 17 nguồn thu đạt, vượt dự toán: thu tiền sử dụng đất, phí lệ phí, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản,…

Đồng chí Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 26/12, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2023. Đồng chí Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm qua, ngành Thuế tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như, ngành Thuế đã tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, công khai thông tin để thu hồi nợ vào ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế; triển khai công tác nội ngành và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…

Theo thống kê, ước cả năm, toàn tỉnh Vĩnh Long thu đạt 5.609 tỷ đồng, đạt 114,4% so với dự toán, tăng 1,87% so với cùng kỳ. Có 15/17 nguồn thu đạt, vượt dự toán: thu tiền sử dụng đất, phí lệ phí, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản,… Tuy nhiên, vẫn còn 2/17 nguồn thu không hoàn thành so dự toán; cơ cấu nguồn thu chưa chuyển dịch theo hướng bền vững, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và sổ xố còn chiếm tỷ trọng lớn; kết quả thu nợ năm trước chuyển sang chưa đạt như kế hoạch đề ra…

Toàn cảnh hội nghị. 
Toàn cảnh hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời biểu dương những kết quả ngành Thuế đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, ngành Thuế tỉnh Vĩnh Long cần bám sát vào 06 nhóm nhiệm vụ về công tác thuế và 10 nhóm giải pháp để thực hiện đã được nêu trong báo cáo và hội nghị đã thống nhất thông qua.

Trong đó, lưu ý, ngành Thuế cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động các chính sách pháp luật về thuế; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước; thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế, gian lận thuế…

Theo Quang Nghị/dangcongsan.vn