Ngày 4/12/2019, đầu thầu huy động được 4.008 tỷ đồng


Ngày 4/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 4.008 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

HNX cho biết, ngày 4/12 Sở vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 4.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.008 tỷ đồng.

Theo đó, kết quả chi tiết phiên đấu thầu ngày 4/12 như sau (xem bảng):

Kỳ hạn

10 năm

15 năm

 30 năm

Khối lượng gọi thầu (tỷ đồng)

1.500

1.500

1.500

Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng)

1.500

1.500

1.008

Lãi suất trúng thầu (%/năm)

3,50

3,64

4,55

Tăng/giảm (+/-) so với phiên gần nhất (%/năm)

-0,01

-0,01

-0,09

Phiên liền trước có lãi suất trúng thầu

27/11

27/11

20/11

Nguồn: hnx.vn

Lãi suất trúng thầu trong phiên giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,01-0,09%/năm, trong đó kỳ hạn 30 năm giảm mạnh nhất 0,09%/năm.

Tính đến thời điểm này, lãi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ đã giảm khá mạnh so với đầu năm 2019. Theo đó, kỳ hạn 10 năm giảm 1,60%/năm, kỳ hạn 15 năm giảm 1,66%/năm, kỳ hạn 30 năm giảm 1,25%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 191.918,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, hoàn thành 76,7% kế hoạch phát hành năm 2019.