VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hà Nội: 10 giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội: 10 giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2017

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố năm 2017.

Nâng cao kỷ luật tài khóa ổn định kinh tế vĩ mô

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Ngân hàng Thế giới: Lạc quan về phát triển kinh tế Việt Nam

Theo đó, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2017 trên địa bàn Thành phố tăng 4,5% so với thực hiện năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 11.100 triệu USD, Thành phố sẽ tập trung triển khai 10 giải pháp.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó, chú trọng cải cách hành chính lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu; ứng dụng rộng rãi hơn việc thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng internet, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn; kiểm soát, quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, thị trường vàng; nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất, thành phố tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu như:

Chú trọng đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; trung tâm Logistics hạng I và hạng II. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp, hỗ trợ xuất khẩu.

Duy trì thường xuyên việc tổ chức hội nghị, giao ban tiếp xúc doanh nghiệp để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết đề xuất của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tăng cường giám sát hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn, quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra đối với việc kinh doanh các mặt hàng có điều kiện và các đơn vị nhập khẩu, phân phối nhằm kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa và không ngừng tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo do các sở, ngành Thành phố tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM