VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung

Dự kiến đầu tư 320 tỷ đồng đê xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung. Nguồn: Internet

Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung

Có hiệu lực từ 03/9/2017, Quyết định 1307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung.

Đổi mới đầu tư từ ngân sách nhà nước trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

[Infographic] Hơn 1 triệu tỷ đồng cho 37 công trình, dự án giao thông trọng điểm

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020

Theo Quyết định, mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường tại 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ môi trường biển đảm bảo hiện đại, đồng bộ giúp cung cấp thông tin, số liệu và tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung; Đồng thời, cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu ô nhiễm.

Theo đó, tổng đầu tư dự kiến là 320 tỷ đồng để đầu tư năng lực thiết bị quan trắc hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm; phương tiện chuyên dùng phục vụ quan trắc môi trường tại các Trung tâm quan trắc môi trường; Thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại 04 tỉnh trong 02 năm;
Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống trạm quan trắc môi trường biển gồm: Trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục và trạm quan trắc không khí tự động, liên tục; và xây dựng hệ thống giám sát môi trường biển thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám.
Nguồn kinh phí đầu tư cho dự án sẽ lấy từ nguồn tiền bồi thường của Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 200 tỷ và 120 tỷ còn lại do nguồn vốn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo.
Dự án này sẽ được thực hiện trong thời gian 2017 - 2019, bao gồm 05 Hợp phần. Cụ thể, từ hợp phần 01 - 04 thực hiện tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biến lần lượt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Hợp phần 1, 2, 3 và 4 có tổng mức đầu tư dự kiến là 200 tỷ đồng.
Hợp phần 05 sẽ thực hiện Giám sát, cảnh báo môi trường ven biển tại 04 tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ, hợp phần 5 có tổng mức đầu tư dự kiến là 120 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM