Nhiều lợi ích từ việc áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Hùng Luyến

Thực tế đã chứng minh, hiện nay, không chỉ ISO 9000 mà HACCP, ISO 14000, ISO 22000, SA 8000… đã được các doanh nghiệp (DN) Việt Nam quan tâm áp dụng. Quan trọng hơn, việc áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất đã mang lại các hiệu quả thực sự trong việc tinh gọn hoạt động quản lý điều hành và tổ chức nhân sự của các DN.

Với công cụ 5S được 15/20 DN vừa và nhỏ miền Nam áp dụng giúp cho môi trường làm việc tại văn phòng trở nên khoa học, sạch sẽ và ngăn nắp hơn.
Với công cụ 5S được 15/20 DN vừa và nhỏ miền Nam áp dụng giúp cho môi trường làm việc tại văn phòng trở nên khoa học, sạch sẽ và ngăn nắp hơn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của DN, nhiệm vụ “Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình DN vừa và nhỏ khu vực miền Nam” được triển khai áp dụng cho 20 DN thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020”.

Hệ thống quản lý tích hợp là hệ thống được hình thành từ sự phối hợp nhiều hệ thống quản lý theo các mục đích khác nhau. Việc áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, 14001, 22000… cùng với các công cụ năng suất chất lượng như 5S, GHK, 7 công cụ, MFCA… được đánh giá đem lại rất nhiều lợi ích cho DN cũng như cán bộ công nhân viên như: Đơn giản hóa các tài liệu quy trình; Thuận tiện và đảm bảo sự đầy đủ, chặt chẽ trong việc đạt được mục đích quản lý theo từng quá trình phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn.

Thống kê cho thấy, đến nay, 100% DN đạt chứng nhận 2 hệ thống quản lý với việc tích hợp các biểu mẫu nhằm đơn giản hóa và tránh phát sinh nhiều hồ sơ trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý. Các quy trình làm việc tại phòng, ban giúp cho việc cung cấp dịch vụ của DN đạt và kiểm soát chất lượng của dịch vụ ngày một tốt hơn. Nhân viên DN hiểu và áp dụng đúng các quy trình được soạn thảo trong hệ thống tài liệu.

Với 18/20 DN tham gia dự án mong muốn áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001: 2015 chiếm 90% hệ thống quản lý áp dụng là xu hướng trong tương lai do các phiên bản tiêu chuẩn 2015 tuân theo một cấu trúc cấp cao mới làm cho việc thực hiện nhiều tiêu chuẩn trong một tổ chức trở nên dễ dàng hơn.

Với công cụ 5S được 15/20 DN vừa và nhỏ khu vực miền Nam áp dụng giúp cho môi trường làm việc tại văn phòng trở nên khoa học, sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Với phạm vi áp dụng là văn phòng, công cụ 5S quá trình lưu trữ hồ sơ tạo dựng được một môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học, thông thoáng góp phần tăng năng suất lao động…

Tóm lại, nhờ áp dụng mô hình quản lý tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã mang lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả thực sự trong việc tinh gọn hoạt động quẩn lý điều hành và tổ chức nhân sự cho các DN sau khi triển khai áp dụng các mô hình quản lý này. Để tiếp tục mang lại hiệu quả cho DN, cần lan tỏa sâu hơn các công cụ quản lý, cải tiến năng suất chất lượng trên phạm vi cả nước.

Thống kê cho thấy, đến nay, 100% DN đạt chứng nhận 2 hệ thống quản lý với việc tích hợp các biểu mẫu nhằm đơn giản hóa và tránh phát sinh nhiều hồ sơ trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý. Các quy trình làm việc tại phòng, ban giúp cho việc cung cấp dịch vụ của DN đạt và kiểm soát chất lượng của dịch vụ ngày một tốt hơn. Nhân viên DN hiểu và áp dụng đúng các quy trình được soạn thảo trong hệ thống tài liệu.