Nhiều “ông lớn” chây ỳ công bố thông tin

PV.

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến hết năm 2017 mới có 265/622 doanh nghiệp (chiếm 42,6% số doanh nghiệp) gửi báo cáo đến Bộ này.

Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, các doanh nghiệp (DN) do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty con do doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sở hữu 100% vốn điều lệ phải công bố thông tin trên trang điện tử của DN, gửi báo cáo về cơ quan sở hữu.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình công bố thông tin của DNNN năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến hết năm 2017 mới chỉ có 265/622 DN gửi báo cáo đến Bộ này.

Trong số 357 DN còn lại chưa công bố thông tin, có nhiều tên tuổi đáng chú ý như: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam và một số DN thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch…

Một số công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số DN lớn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cũng chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Về việc thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2016, một số công ty lớn như: Công ty Lương thực miền Bắc, Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị, Phát triển đường cao tốc, Cà phê, Đảm bảo an toàn hàng hải Miền Bắc cũng chưa thực hiện đúng quy định…

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những tồn tại này đang làm hạn chế đến tính minh bạch, công khai và việc giám sát của các cấp, các cơ quan, tổ chức đến DNNN và DN có sử dụng vốn nhà nước.

Đối chiếu với Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và các quy định liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ quản lý DN theo hướng khiển trách; xử phạt các DN theo quy định trên, yêu cầu các DN hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Căn cứ theo Điều 27 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP thì mức phạt vi phạm quy định về công bố thông tin của DNNN, cụ thể như: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi công bố thông tin của DNNN không đầy đủ, không chính xác.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi như không thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm của DN đã được phê duyệt; không công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN hàng năm, báo cáo tài chính của DN, chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN…