Nhìn lại thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 1/2016

PV.

Tính đến thời điểm 29/01/2016, tổng khối lượng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt 10.626 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 106.260 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, trong tháng 1/2016 có thêm 7 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới. Nguồn: internet
Trên thị trường UPCoM, trong tháng 1/2016 có thêm 7 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới. Nguồn: internet

Thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 1/2016 có 3 mã cổ phiếu niêm yết mới (SCI, MPT, HPM). Như vậy, tính đến thời điểm 29/01/2016, số cổ phiếu niêm yết trên HNX là 380 mã cổ phiếu, với tổng khối lượng niêm yết đạt 10.626 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 106.260 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết diễn biến theo xu hướng giảm. HNX Index có 8 phiên tăng điểm và 12 phiên giảm điểm, tổng cộng giảm 3,09 điểm (-3,86%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 76,87 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/01/2016.

Các chỉ số khác trong bộ chỉ số HNX hầu hết đều giảm, trong đó giảm nhiều nhất là chỉ số ngành Xây dựng, giảm 8,12 điểm (-6,45%), còn 117,77 điểm; tiếp theo là chỉ số ngành Tài chính giảm 4,5 điểm (-3,78%), còn 114,57 điểm; chỉ số ngành Công nghiệp giảm 3,73 điểm (-2,38%), còn 153 điểm.

Chỉ số HNX30TRI giảm 5,29 điểm (-3,18%), còn 160,85 điểm; chỉ số HNX Large Cap giảm 5,3 điểm (-4,65%), còn 108,76 điểm; chỉ số HNX Mid/Small Cap giảm 2,61 điểm (-1,84%), còn 139,4 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 882,21 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 8.307 tỷ đồng, tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 44,11 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 415,38 tỷ đồng/phiên (+3,02% khối lượng giao dịch, -9,09% giá trị giao dịch so với tháng trước).

Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 162,29 triệu cổ phiếu, chiếm 18,4% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 1/2016

TT

MCK

khối lượng giao dịch

(cổ phiếu)

giá trị giao dịch

(đồng)

Tỷ lệ khối lượng giao dịch

(%)

Tỷ lệ giá trị giao dịch

(%)

1

SHB

94.635.217

578.131.475.500

10,73

6,96

2

SCR

80.702.226

699.024.995.200

9,15

8,41

3

KLF

53.376.691

200.074.300.800

6,05

2,41

4

PVS

41.344.269

590.625.739.000

4,69

7,11

5

TIG

35.363.365

346.250.610.000

4,01

4,17

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 1/2016

TT

MCK

Giá đóng cửa ngày

29/01/2016

(đ/CP)

Giá đóng cửa ngày

31/12/2015

(đ/CP)

Chênh lệch

(đ/CP)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

S12

4.900

2.500

2.400

96,00

2

HDA

13.600

8.100

5.500

67,90

3

HDO

3.000

2.000

1.000

50,00

4

VCM

16.500

11.000

5.500

50,00

5

TEG

19.800

13.700

6.100

44,53

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 63,17 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 823,74 tỷ đồng, trong đó giao dịch bán ra là 28,87 triệu cổ phiếu, còn lại là 34,29 triệu cổ phiếu được mua vào, khối lượng mua ròng đạt 5,42 triệu cổ phiếu.

Chỉ số HNX 30 tháng 1/2016 có 08 phiên tăng điểm và 12 phiên giảm điểm, giảm tổng cộng 4,67 điểm (-3.30%) so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch tháng 12/2015, dừng tại mốc 136,5 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/01/2016.

Giao dịch bình quân của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt 21,30 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 192,34 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 48,33% khối lượng giao dịch và 46,35% giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2015, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX 30 chiếm 44,22% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Trên thị trường UPCoM, trong tháng 1 có thêm 7 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (SLC, PVO, PIS, PEQ, TVN, VPA, HU4), nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 263 mã cổ phiếu.

Chỉ số UPCoM-Index với 5 phiên tăng điểm, 15 phiên giảm điểm, tổng cộng giảm 3,9 điểm (-7,61%), dừng tại mức 47,37 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng.

Tổng cộng có 163,26 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 2.439 tỷ đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 8,18 triệu CP/phiên và giá trị giao dịch đạt 121,99 tỷ đồng/phiên (-15% khối lượng giao dịch, -13,47% giá trị giao dịch so với tháng trước).