Ninh Bình: Tăng cường thu hút nguồn lực phát triển nông nghiệp

pv.

Trong 5 năm gần đây, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Ninh Bình bình quân hàng năm tăng 2%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2014 đạt 7.924 tỷ đồng, tăng 1.358 tỷ đồng so với năm 2010. Lĩnh vực trồng trọt năm 2014 đạt 4.647 tỷ đồng, tăng 153 tỷ đồng so với năm 2010. Giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản năm 2014 đạt 1.007 tỷ đồng, tăng 259 tỷ đồng so với năm 2010...

Trong 5 năm gần đây, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Ninh Bình bình quân hàng năm tăng 2%.
Trong 5 năm gần đây, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Ninh Bình bình quân hàng năm tăng 2%.

Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã triển khai 343 mô hình phát triển sản xuất, nhân rộng 82 mô hình tốt, trong đó có nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: Chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản xuất đa canh ở xóm 13, xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh); xóm 8, xã Thượng Kiệm (huyện Kim Sơn); mô hình chăn nuôi gà đồi ở các xã Cúc Phương, Gia Lâm (huyện Nho Quan); mô hình nuôi cá nước ngọt thâm canh ở các xã Gia Phương, Gia Xuân (huyện Gia Viễn)…, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2014 còn 3,92%, giảm 7% so với năm 2010…

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Ninh Bình xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường thu hút, tăng tỷ trọng nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp, ứng dụng nhanh khoa học công nghệ trong sản xuất, trong đó tăng tỷ trọng vốn đầu tư vào phát triển các ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây trồng có giá trị cao và sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Đẩy mạnh tổ chức lại các hình thức sản xuất ở nông thôn củng cố và phát triển kinh tế hợp tác xã theo hướng hợp tác xã chuyên ngành; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi...