Nỗ lực của Việt Nam đảm bảo tốt hơn quyền con người, phù hợp với chuẩn mực quốc tế

PV.

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong lĩnh vực thúc đẩy quyền con người, với chủ trương, chính sách và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục đặt ra nhiều ưu tiên nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người.

Điểm sáng trong bảo đảm đầy đủ các quyền con người phù hợp với chuẩn mực quốc tế

Trong những năm qua, Việt Nam hiện nay luôn thể hiện chính sách nhất quán trong việc tôn trọng và bảo đảm đầy đủ các quyền con người, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đồng thời chia sẻ những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đã đạt được trong y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo… Việt Nam cũng không ngừng đảm bảo các quyền công dân về bầu cử, ứng cử, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận…

Đặc biệt, Việt Nam được quốc tế đánh giá rất cao về đảm bảo tăng trưởng kinh tế ngày càng gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong đó, một trong những minh chứng là nỗ lực xóa đói giảm nghèo của Việt Nam mà đến nay được Liên Hợp quốc ghi nhận là một trong những quốc gia đạt tốc độ giảm đói nghèo nhanh nhất với việc giảm được một nửa tỷ lệ đói nghèo trong hơn một thập kỷ.

Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam hiện đang rất chú trọng ứng phó với những thách thức mới nảy sinh nhằm đảm bảo quyền con người. Là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã sớm giới thiệu Nghị quyết hàng năm về Biến đổi khí hậu và nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền, tổ chức các cuộc tọa đàm quốc tế liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và gợi mở những vấn đề mới, thiết thực đối với người dân…

Việt Nam cũng luôn coi trọng hợp tác và đối thoại về nhân quyền trên bình diện song phương, khu vực cũng như quốc tế. Mọi cam kết quốc tế về nhân quyền đều được Việt Nam tuân thủ nghiêm, biến những cam kết quốc tế thành hành động thực tiễn để đảm bảo quyền con người.

Ưu tiên thúc đẩy quyền con người

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ ưu tiên thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền và tự do cơ bản của người dân trên cơ sở phù hợp với Hiến pháp 2013 và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam cam kết đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao điều kiện, nguồn lực phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Cải thiện chất lượng giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực, trong đó có giáo dục về quyền con người nằm nâng cao nhận thức của người dân và năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong vấn đề này. Tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới do đây là yếu tố quan trọng để xây dựng một nguồn nhân lực vững mạnh, cũng như đẩy mạnh chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận với các loại hình an sinh xã hội. Triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng đến một xã hội khỏe mạnh và được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ cả về thể chất và tinh thần.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam cũng cam kết tiếp tục đối thoại trên tinh thần hợp tác, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau; Tăng cường hợp tác với tất cả các quốc gia, các cơ chế và tổ chức chuyên môn của khu vực và toàn cầu có liên quan đến quyền con người. Việt Nam tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại về quyền con người với một số nước đối tác nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và mở ra những cơ hội hợp tác song phương trong lĩnh vực quyền con người. Qua đó, nỗ lực để cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan, toàn diện, cân bằng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.