"Nới" thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế xuất khẩu

Theo baohaiquan.vn

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, DN sẽ có nhiều thời gian hơn so với trước đây để nộp hồ sơ không thu thuế xuất khẩu (XK).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, hàng hóa nhập khẩu (NK) đã nộp thuế NK để sản xuất hàng hóa XK ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế NK tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK và không phải nộp thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 2 Điều 129, thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế XK chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa NK cuối cùng.

Với quy định trên, một số DN gặp vướng mắc về thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế XK của sản phẩm XK chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK theo loại hình SXXK. Theo phản ánh của DN, 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai NK nguyên liệu cuối cùng là quá ngắn để sản xuất và XK lô hàng ra thị trường nước ngoài.

Trước vướng mắc của DN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế XK của sản phẩm XK được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK theo quy định tại khoản 5 Điều 114 được thực hiện như thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế vật tư, nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK quy định tại điểm b.1.1 khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Cụ thểlà, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế. Người nộp thuế tự quyết định việc nộp hồ sơ không thu thuế một lần cùng với báo cáo quyết toán hoặc nhiều lần trong thời hạn quy định trên.