Nửa cuối tháng 4/2019: Xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng 950 triệu USD


Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2019 (từ ngày 16/4 đến 30/4/2019) đạt 21,14 tỷ USD, tăng 4,7%, tương ứng tăng 950 triệu USD so với nửa đầu tháng 4/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng/2019 đạt 157,72 tỷ USD, tăng 8,7%, tương ứng tăng 12,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 100 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 5,3 tỷ USD). Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 57,72 tỷ USD, tăng 14,4% (tương ứng tăng 7,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.   

Trong kỳ 2 tháng 4 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 278 triệu USD, qua đó đưa mức thặng dư thương mại của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 lên 752 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2019 đạt 10,71 tỷ USD, tăng 10,1%, tương ứng tăng 987 triệu USD so với kỳ 1 tháng 4/2019.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 4/2019 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 4/2019 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 166 triệu USD, tương ứng tăng 13,8%; giày dép các loại tăng 106 triệu USD, tương ứng tăng 15,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 59 triệu USD, tương ứng tăng 9,2%; xơ sợi dệt các loại tăng 57 triệu USD, tương ứng tăng 38,4%; hàng dệt may tăng 57 triệu USD, tương ứng tăng 5%...

Như vậy, tính đến hết tháng 4 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 79,24 tỷ USD, tăng 6,5%  tương ứng tăng 4,82 tỷ USD so với 4 tháng/2018.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 4 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 4 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2019 đạt 10,43 tỷ USD, giảm 0,4%, tương ứng giảm 37 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2019.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 4/2019 giảm so với kỳ 1 tháng 4/2019 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 185 triệu USD, tương ứng giảm 8,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 75 triệu USD, tương ứng giảm 4,9%; khí đốt hóa lỏng giảm 42 triệu USD, tương ứng giảm 74,2%...

Bên cạnh đó có một số mặt hàng biến động tăng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 142 triệu USD, tương ứng tăng 32,1%; xăng dầu các loại tăng 78 triệu USD, tương ứng tăng 27,3%; ngô tăng 42 triệu USD, tương ứng tăng 56,1%...

Như vậy, tính đến hết tháng 4/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 78,48 tỷ USD, tăng 10,9%, tương ứng tăng 7,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 4 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 4 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 5,76 tỷ USD, tăng 0,3%, tương ứng tăng 17 triệu USD so với kỳ 1 tháng 4/2019, qua đó nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2019 của nhóm các doanh nghiệp này lên 45,07 tỷ USD, tăng 7,2%, tương ứng tăng 3,01 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.